עוזי שוב מזייף ולא מוצא פתרון לסתירות של עצמו
הוספת תגובה לדף  רכב השטח כמשל - מובילי המודל המכונה במקומותינו "קיבוץ מתחדש" מזכירים במידה רבה את נהג רכב השטח הקפיטליסט ואת התנהגותו היהירה בכביש
שם הכותב:  המילה האחרונה
נושא / כותרת  עוזי שוב מזייף ולא מוצא פתרון לסתירות של עצמו
תוכן ההודעה:  א'- גייזי היה נגד השינוי בקיבוצו, מה לעשות עוזי? לא רק שצמח בלוחמי השיתופית, רצה, כך כתב לפני שבוע בעיתון, להמשיך להתחלק עם הכובסת, המטפלת, המוגבל והזקן....

ב' - פדנט שנצמד לטקסט...
הטקס, המילה, החוזה, הניסוח, הבאת הרעיון ליד דיוק מירבי על מנת שכל השותפים בשיח או בחוזה או בהרצאה או בקריאה, יבינו ויהיו שותפים, הוא-הוא, עוזי, הבסיס להתפתחות החברה האנושית. זוכר סיפור "מגדל בבל", שאחד אמר פטיש והשני הביא לא סדן? לא הגיעו לשמים בגלל בעיות תקשורת.
עמימות, משפטים מבולבלים, הוצאת דברים מהקשרם, מניפולציות, זריעת חול בעניים, קפיצה אסוציאטיבית מנושא לנושא... ועוד תרגילים של מילים-ריקות, לא יעזר לך עוזי, זה נשקם של הדברנים שאין להם מה להגיד, רק מנטרה אחת. מתחמקים מתשובות, ולא יודעים איך לפתור את הפלונטרים המילוליים של עצמם... זה פדנט שנותן כבוד ונצמד לטקסט, מתוך הנחה שגם בר-הפלוגתא נותן כבוד למילה, לצערי כאן זה לא המקרה. זה פדנט שנצמד לטקסט עוזי.

כנראה שגם אלה שלא "נצמדו לטקסט" (ביטוי שלך עוזי), אלה הבטיחו לקיבוצים "מגדלי-בבל", בקישקושי-סרק נבובים, ללא הוכחות, ללא בטוחות, לעשות מגדל-בבל-כמו-כולם, אלא רק עם "חוברת-השינוי" המועתקת מהקיבוץ השכן, לקיבוצים שבגלל העדר מנהלים כמו גייזי, אלישע, אמרי הגיעו לקריסה, כמו עמיעד ואחרים (שליבי-ליבי איתם!!).

אתה, עוזי, לא הצלת את עמיעד, אתה מנסה להציל רק את עצמך (לגיטימי בג'ונגל שאליו אתה שואף), אתה בעצמך כתבת בתגובות כאן שיש לבטל את רשת הביטחון ושעמיעד תהיה יישוב כמו כולם, לא כתבת?
כמו כולם, נורמטיבי, אעלק! הזקנים והתלויים של עמיעד (ועוד 180! קיבוצים) יהיו על פי תפיסתך תלויים בביטוח הלאומי (1500) ואולי פנסיה מסכנונת של פירורי הקיבוץ... (נען? אחרים). איפה הצלת את עמיעד, הצלת רק את העור שלך עוזי, לא מרצ, לא עבודה, לא הומניסט ולא בטיח! (גם אצל מוסוליני היו אנשי הצלב-האדום, מד"א, אנשים ישרים והגונים כשלעצמם).

אני אליטיסט, הקיבוצים מנותקים? אתה שומע את עצמך?!
התנועה הקיבוצית וקיבוציה ובעיקר חברייה, היו לחוד החנית של היצירה הישראלית המודרנית, כאן ועכשיו, אנשים שויתרו על יצירת הון לעצמם (כמוך עוזי) ותרמו את זמנם, כשרונותיהם, כוחותיהם למען בנית את המדינה, אור לגויים (לא כמו הגויים עוזי, אלא אור לגויים, תבחין בהבדל!), המהפכה הציונית עוזי, היא המהפכה הכי גדולה של המאה ה-20, לא היה דבר כזה, להביא עם מפוזר בכל פינות העולם, עם מכנה משותף עמום, ללא שפה משותפת (יום-יומית), עם "לא יצרני", ולהפוך אותו למדינה ריבונית, עצמאית, באזור עוין וקשה. התנועה הקיבוצית, אם אינך יודע, היה ב"שפיץ" של המהפכה הזאת: התיישבות בגבולות, חקלאות, קרקע, תעשיה, קליטת עליה, עברית, יצירה תרבותית ישראלית מודרנית, תשתית שוויונית, מוסדות לאומיים ברוח סוציאליסטית, גיוס ושליחת שותפים בכל פינות התבל, כל זה, עוזי יקיר הפורום, כל זה כנגד כ-ו-ל-ם כנגד הנורמה של פראות מלניצקי, השואה, הספר הלבן ועוד (= הנורמה של אז, עוזי, הנורמה של אז הייתה לדפוק את היהודים!).
זה אליטיסט עוזי, לוותר על יצירת כסף לעצמי ולעשות ציונות. הציונות עוזי, יש לי חדשות בשביך, לא הסתיימה: (א) רוב היהודים עדיין לא כאן. (ב) עדיין/כבר לא "אור לגויים". (ג) אין לנו גבולות קבע. (ד) לא השתלבנו במרחב (ולא רק בגללנו). יש מה לעשות עוזי.

מה לך ולעניי עירך (עמיעד) שאתה מטיף כאן (באומץ יוצא דופן בקרב המפריטים שכולם מסתתרים מאחורי "הקיבוץ המתחדש" וממתינים לפירוקו על מנת לזכות בנכסיו, או שבינתיים מעבירים את פירות נכסיו דרך המשכורות הגבוהות והחסויות שמעבירים לעצמם ללא אישור וידיעת החביירים (נען כמשל, אמרנו?)).

אנחנו מנותקים, עוזי, שמצדדים בקליטת גרעינים, עליית הנוער ואחרים לקיבוצנו ללא תמורה?
שמחנכים את נערינו לתרום בששש, בהדרכה, במשימות לאומיות. אנחנו אליטיסטים שכולם, כולל אנשי מונדרגון שהסתובבו כאן בשנות השמונים והתשעים, העתיקו מאיתנו את שיטות הניהול המשתפות, את החינוך המשותף, את החקלאות, מה לא? אליטיסטים שחלקנו את השיגנו עם כולם. הקריסה עוזי כי השקעת בבורסה, לקחתה הלוואות, ופתאום היית צריך לשלם מס אינפלציה-שלילי!! אנחנו מנותקים בפחות מ-2% מהאוכלוסייה עדיין מייצרת פי כמה וכמה ממשקלה במדינה.

עוזי, צא מהארון ה"קיבוצי" שלך ותכריז:
"על הזיין הסוציאליזם, הקיבוץ, המדינה, העולם ה"נורמטיבי" (שאין לי חשק לתקן אותו...),
על הזיין אנשי עמיעד שאקח מהם עוד מעט, את המסים שלי, את רשת הביטחון המסכנה, ואהפוך אותם ל"נורמליים" כמו כולם בביטוח הלאומי (דה-מרקר: 35% עניים במדינה, קראת אתמול?).

תכריז באומץ עוזי, אתה החצי-אמיץ מבין המפריטים שלא מעיזים להופיע כאן. מצדי שיקראו לעצם בשמות בדויים העיקר הדיון, הויכוח באותה שפה, וכאשר אבקש סדן לבניית המגדל, לא תביאו לי פטיש בראש, ולא חשוב באותו רגע מה השם שלך.

המילה האחרונה
העתקת קישור