פוליטיקה עכשיו
הוספת תגובה לדף  אני רץ לפוליטיקה - מי שבורח מהפוליטיקה בטענה "שזה מסריח", משמר את המצב הקיים.
שם הכותב:  אורי יזהר
מקום מגורים:  משאבי שדה
נושא / כותרת  פוליטיקה עכשיו
תוכן ההודעה:  הכותב צודק בניתוחו שדפוסי ההצבעה המסורתיים נשברים. אבל הדרך שהוא מציע להתמודד עם המגמות הפרוטו פשיסטיות לא תוביל לשום מקום. גם אחרי המהפך של 1977, שגם בו נשברו דפוסי הצבעה רבי שנים, היו מי שרצו לשנות את הפוליטיקה על-ידי פעולה מלמטה, דרך הסניפים והפעולה בשטח. זה לא עבד אז ולא יעבוד עכשיו. הבעייה היא לא רק בהתחברות אל המציאות היומיומית של האזרחים ואל בעיותיהם המיידיות, אלא, קודם כל ובעיקר, במתן ביטוי לזהותם הקולקטיבית או בגיבוש זהות קולקטיבית מחודשת. כוחו של הליכוד מימי בגין ןעד שרון היה במתן ביטוי לזהות הקולקטיבית ולמצב החברתי גם יחד. זה נשחק ולחר מכן נשבר. קדימה היא תוצאה של האנומיה, המבוכה הגדולה, בה שרויים ציבורים גדולים בחברה הישראלית. על תחושה כזו מתגברים באמצעות יצירת מסגרת התייחסות חדשה או חידוש מסגרת התייחסות שנשחקה ולא על-ידי עיסוק במיקרו. זו משימה היסטורית של מנהיגות בעלת שיעור קומה רוחני ולא של עסקנים בסניפים ובמרכז המפלגה. מנהיגות כזו עדיין לא קיימת במפלגת העבודה וספק אם תהיה קיימת בה בעתיד. לכן אני מציע לכותב שלא ישחק את עצמו באיזה סניף שכוח אל או בניסיונות מתסכלים להיבחר למרכז המפלגה ויפנה אל כיוונים אחרים, של הגדרה וניסוח של מטרות יסוד של ישראל בתקופתנו בשלושה תחומים - המדיני- ביטחוני, הכלכלי-חברתי והיחס בין דת ללאום. ללא מענה על שלושת התחומים האלה יחד, לא יצמח כאן כוח פוליטי שיוציא את ישראל מן הבוץ בו היא שקועה.
העתקת קישור