אורי הייטנר כנגד ההרחבות והמגיבים
הוספת תגובה לדף  שיתופי - חדשני / חוק להגנה על ההתיישבות
שם הכותב:  א בן דוד
מקום מגורים:  כפר בדרום
נושא / כותרת  אורי הייטנר כנגד ההרחבות והמגיבים
תוכן ההודעה:  אורי מתפלא ומשתומם
על התגובות
הלא מחמיאות למאמרו
בלשון המעטה !!!
אורי מחפש מזור
במתקפת "חקיקה" להגנת הקיבוץ .
בפני מי בדיוק ??
ולמה ההרחבות כה מאיימות ??

אורי לך ותקרא
את הנמקות השופטים
לפסקי דינם . ואלו מבוססים על חוקים ותקנות ועל חוות דעת משפטיות.

לא ניתן להפוך את תושבי ההרחבות לחברי אגודה שתופית קהילתית ללא רצונם . ולאורך זמן יש להם זכות לצאת ואו להשתחרר
מעול התקנון של האגודה אשר נכפה עליהם כנגד רצונם !!! כל זמו שהתקנון יתעלם מזכויות פרט יסודיות (גם של חברי הקיבוץ) וגם של ה"קהילה" לא יהיה אפשר לקיימו לאורך זמן !!!

ולכן הבעיה היא לא בהרחבה אלא בתקנוני הקיבוצים המאפשרים למנהלים התנהלות אי שוויונית , לא חוקית, ובניגוד אינטרסים מובנה לאורך זמן ובגבית מיסים מוגזמת גם מהחברים וגם מתושבי ההרחבה .
וזה פשוט לא יעבוד לאורך זמן . כאן ההרחבות דווקא יתרמו לשקיפות ולהתנהלות דמוקרטית ובעלת ציביון ויחס לזכויות הפרט כנהוג במדינה .
קיבוצים בעלי הרחבות יעשו טוב לעצמם אם ילכו בדרך הפשרה והגישור על מנת לפתור את מגוון הבעיות של קליטת תושבים חדשים בעלי יכולת כלכלית ומקצועית אשר יכולתם לתרום ליישוב חשובה מאוד ולפעמים הכרחית לקידומו !!!
העתקת קישור