אכן, ראוי שדברים יתנהלו על פי קריטריונים
הוספת תגובה לדף  סיבה לדאגה
שם הכותב:  משה שיאון(פיינשטיין)
נושא / כותרת  אכן, ראוי שדברים יתנהלו על פי קריטריונים
תוכן ההודעה:  0.מושבניק ומעשי, דבריך מכוונים אל מה שאני בהחלט טוען שנים רבות, גם לגבי קיבוצי שהפך לקיבוץ-לשעבר.
* הבעיה עם דבריך, אינה בתוכן, אלה בפחדנות המתבטאת בהסתרת שמך.
לעניין הנכסים,המושב והקיבוץ, משעברו(אם עברו) שינוי/עיוות בסיס ההסכמה צריך להתייחס אליו כאל יישוב שעבר פירוק, כולל העמדת המשך הזכות לנכסים
שנימסרו לו ע"י המדינה.
אכן, ראוי שדברים יתנהלו על פי קריטריונים.
1.מדינה בכלל ומדינת לאום בפרט, מדינה שיש לה איפיון רצוי שלשם השגת מטרותיה תנחה עשייה ע"י מתן העדפות שתשמשנה את מטרותיה, כך נעשה במדינת ישראל לגבי כל ההתיישבות:
1.1 - מבוא-חמה שליד עריסת לידתה נוכחתי והייתי שותף זכתה בהעדפות ע"י המדינה ומוסדות ההסתדרות הציונית.(לכן קיים החוזה המשולש שלצערי מתפקד ברישול.
1.2 - סיבות יתר הייחוס נובעות מקריטריון מיקום, וייחודיות חברתית.
- בהחלט ראוי להעמיד לבחינה אם עוד ראויה מבוא-חמה להעדפה אחרי שטיעון
אופיה החברתי הייחודי פחת,מיקומה המייחד אותה נותר במקומו.
* מראש, אוסר תקנון האגודה השיתופית קיבוץ על עצירת קליטה, אמצי היצור וההטבות אינן של חבריו אלה לשימוש בתנאים ראויים ומתנים - ברי רשות - מעין בעלים, למעשה, כבסיס לאלו משמש החוזה המשולש (סוכנות,מינהל מקרקעי ישראל והיישוב).
1.3 - מעולם חשבתי שחייבת
להיות מעורבות ציבורית להגבלת והתאמת הניהול בכל אתר המשתמש במשאבי המדינה
לטובת אזרחי המדינה, כולל בחמת-גדר - ביטוי לבעלות כלל אזרחי המדינה לזכות שימוש בעלות סבירה בנכסי המדינה.
2. לגבי הבעלות - חמת-גדר נמצאת ב"בעלות" 4 קיבוצים-משונים היושבים במה שמוגדר
קו עימות.
2.1 - המצאת הסיווג לקיבוץ מתחדש,באה לאפשר פירוק חלקי של הקיבוץ האמיתי תוך שמירת זכויות והטבות. לדעתי זה ראשית לכל מיסחור בנשמה. מעבר לכך יש כאן בהחלט יחסנות מכל וכל.
* בעבר, מי שלא הסכים עם דרך הקיבוץ עזב אותו. עיוות יסודות הקיבוץ בעצם מעזיב את הקיבוץ מהקיבוץ ובעצם מהווה השתלטות על זכויות שלפחות חלקית אבדה הצדקתן.
- אוסיף לטיעוניך טיעון קשה עוד יותר, אדמות ההתיישבות כהכללה, בשטחי המחנה ושטחי הגידול אינן משמשות בהתאם לתקנות המינהל - מעיבוד ע"י זרים,דרך החכרות משנה,מכירות דמן, השכרת בתים ועוד עבירות על תקנות מינהל ועוד ברוב עזות אין קץ מתקיים ניסיון להרחקת המנהל משליטה בתחום המחנה. אם זו נאמנות למדינה ואם זו שמירה על החוק אז כנראה שבהחלט מושגי על נאמנות ושמירת החוק אינם מתאימים לאמות המידה המאפשרות זאת.
* לסיכום - אני סבור ששאלת
התייחסות המדינה לנכסיה ראוי שתעבור בדיקה מחודשת
והקצאה על פי קריטריונים
שווים לכל נפש, אני בהחלט רוצה שכל אזרח במדינה תהינה לו זכויות ואפשרויות לחיות בהגינות תוך קיום הטבות בהתאם לקריטריונים כדרך התחשבות.
העתקת קישור