ראוי להתמקד בנושאים שעליהם יש בסיס הסכמה
הוספת תגובה לדף  סיבה לדאגה
שם הכותב:  משה שיאון(פיינשטיין)
נושא / כותרת  ראוי להתמקד בנושאים שעליהם יש בסיס הסכמה
תוכן ההודעה:  0.ב_שמואל היקר, נראה לי שלא תצליח לשכנע שותפי "במת התכתבות" זו שהסכם אוסלו הוא פשע, למרות שגם לי יש הסתייגות מהזיגזג הפוליטי שנעשה לשם כך, כך גם הדגשתי לאוזני חגי מרום ערב הבחירות שקדמו, כשטענתי שהם מסתירים שהם בעצם הולכים לדבר עם אש"פ במטרה להגיע להסכמות. להערכתי גם בגין ידע שהוא הולך לקדם הסכמות עם מצרים וזיגזג לשם כך. אלו המקובלות בפוליטיקה, כי אנו מסכימים שכך תהינה.
2. לגבי ההתייחסות לאדמות ולחקלאים הנפגעים - כחקלאי
ואוהב חקלאות וחקלאים עלי
להודות שחלק ניכר מהפגיעה בחקלאות היא בשל התנהגותנו כחקלאים, גם כך שכבר קשה להגדיר מיהו ומהו חקלאי, לאחרונה נידון נושא הרפתנים והמאבק לשמירת היחס המעדיף לגביהם, אבל מיהו רפתן ?,אני מסכים שראוי להעדפה רפתן שעובד בעצמו ברפת על גבול הצפון,שומר בלילה
ועוד עניינים המקשים על יכולת התחרות שלו בעודו מקיים גם חובה לאומית ומקיים חברה חברתית המוסיפה לחוסן העם.
אבל, רפתן ניקרא גם(הדגש על גם), חבר קיבוץ-משונה במרכז (נהנה מרווחי הרפת), המשתכר משכורת עושר, מעסיק עובד זר ברפת שלו (שרשומה על שמו כבעלים) ועוד חולק רווחים
ביתר הענפים היצרניים. אז למי מתכוונים כשקוראים לאדם רפתן ולמי מסייעים כשמעניקים הטבות כהגנות על רפת הקיבוץ. האם הגיוני שאזרח חסר, משכונת התקווה, למשל, ירכוש מוצרי
חלב יותר ביוקר כדי להגן על רפתן מהזן השני שציינתי ??. גם בענפי חקלאות אחרים יש לא מעט גילויים מקוממים, חלק ממאוס העם בחקלאים מורווח ביושר.
- צריך להזכיר שגם בעם יש
התייחסות מבדלת לגילויים שונים, אנשים אינם עוורים, וטוב שכך.
* לסיכום עד כאן,מעשינו מקרבים אותנו ומעשינו מרחיקים אותנו.
3. לכל הנ"ל יש יחס לכל נושא קרקעות הלאום שהן אינן שלנו, אנו ברי רשות בהן - מעין בעלים, כל עוד אנו שומרים על עקרונות מנחים (שיש בהם לשמור על אדמות הלאום והמיבנה החברתי של החברה לה הוקצו
האדמות, כיתר נכסי ייצור המוקצים ע"י המוסדות המיישבים). למי שאין זה ברור,התקנות שומרות על האדמה למען העם היהודי החוזר לארץ ישראל. החלק הציוני של העם היהודי לא נפגש כאן באופן מיקרי,תורת ישראל ומסורת העם היו והווים נר התמיד
גם בעיצוב הציונות המתפקרת
מראשיתה. שנאת החינם ההדדית, מחריבה כל חלקה טובה. תקנות המינהל מכוונות לשמור על אדמות המדינה ליהודים וכדי שאהיה
ברור, כל מדינת לאום מתחילה בהצהרה גזענית (לדעתי מוצדקת בעולמנו הבעייתי) והקמת כל מדינת לאום כרוכה במינימום הכרחי של פשיזם (בו הציבוריות באה על חשבון הפרט). עם כל אלו, עם שליט ונאור מצמצם ככל האפשר את ההפליות והפשיזם ההתחלי למינימום ומבין שמדובר בכורח בל יגונה.
* לדידי, צודקת ורצויה הגדרת שאיפה לצדק חלוקתי שהושגה עקב עתירת הקשת המיזרחית,צבע ומוצא אינם קריטריונים לגטימיים לבחינת אדם וחברה בכל נושא
מתחום הקרקעות ונכסי ייצור בכלל.
- לאפליית מי שאינו יהודי אין הצדקה מישפטית/צדק אנושי, אך יש הכרח קיומי/צדק טבעי - כדי להיות צודק צריך ראשית להיות/לחיות. אז מה אנו יכולים להלין על המיזרחיים,מה הם אינם יהודים ? (מדובר במעל מחצי
מהיהודים החיים בארץ),מגיע להם פחות כיוון
שאינם חיים בקיבוצים או במושבים ??, ומדובר בעיקר
כשנכסי ייצור משנים ייעוד וההתיישבות כבר אינה זו שבשלה התקיימה עדיפותה.ראוי שיהיו קריטריונים שווים וצודקים
הפתוחים לכל.
* גם ראוי שאוכלוסיות המשתפות עמנו פעולה תועדפנה, עם כך שזכויות יסוד חברתיות ראוי שתהיינה נחלת הכלל.
* יהדות, אינה שנאת אדם,אלה אהבת אדם באש הוא.
העתקת קישור