עת לבנות ולשגשג, עת למכור נאמנות ודרך
הוספת תגובה לדף  סיבה לדאגה
שם הכותב:  משה שיאון(פיינשייןן)
נושא / כותרת  עת לבנות ולשגשג, עת למכור נאמנות ודרך
תוכן ההודעה:  יזהר,באמת ליבי ליבי לך. פעם כשהתנועה שאתה משתייך אליה, היתה נאמנה לערכי כינונה, כשהיתה זו תנועה מיישבת היו דואגים לביסוס
קיבוצים, כדרך משותפת לאמונה חברתית מובילה ודרך
לכיבוש הארץ.
השתנות היא דבר טבעי וכנראה גם שליטת עם בארצו.
כל עם יש לו את יכולת העמידה והעמידות, איך שלא ננתח זאת. ארץ זו מחליפה ידיים, מעודה, ידי עם משתלט בשיגשוגו ומפסיד לעת נבילתו. לכל עם גם אופי שונה שיש לו יתרונות
מחזקים וחסרונות מחלישים.
העות'מנים החזיקו את הארץ
במשך מאות שנים, אך לא ישבו אותה. היהודים ניסו ועודם מנסים להתיישב כאן
ל"צמיתות" והתיישבות חלוצית/קיבוץ הוא אמצעי מוביל בדרך זו. תכונתו המובילה של יהודי היא למכור, לכן, עוד בחוות כינרת תבע ברל כצנלסון שהאדמה תהיה שייכת למוסדות הלאום והם כהתיישבות יחכרוה מהלאום, חס וחלילה יהיו הבעלים.
* כן, סופה של הציונות החל
עם לידתה, כך גם סוף הקיבוץ שהוא היחידה החברתית הלוחמת להשתלטות
ושליטה בארץ תוך קיום חברה
חברתית מקדמת צדק חברתי.
* איני מוכן לערוב לכך שסוף הקיבוץ כתופעה חברתית כבר כאן, אך המצב קשה וחולה, כבר עשרות שנים.
* תופעה קשה היא גיס חמישי
שלא הוכרת, הפך לרוב שמטרתו הפעילה להכרית,להשכיח ולא להשאיר זכר מעובדות שיקשה להכחיש,
לשם כך הכל כשר, גם כל מיני הסברים הגותיים כביכול, כמסווה לרדיפת בצע פשוטה המביאה למכירת כל יקר. לחלק מאלו מציק המצפון עד כדי כך שיחתרו שיוכח שאכן לא היתה ברירה, איך ?, ע"י
חתירה בפועל להכרתת התופעה הקיבוצית.
* את המוכרים לא תשכנע הצלחה והתלהבות כהצלחת קיבוץ-אמיתי כהצלחת יוטבתה (בבחינת הוכחת אפשרות).אלו באוצם להציל
את מעט מצפונם מיסוריהם אינם בוחלים בהכללות כזב
כדי לגרוף את עיקר העובדות, העיקר שהרס יתקיים."בוניך ומהרסיך ממך יצאו".
שני אירועים מכוננים היו
בין העיקריים שכוננו את הקבוצה והקיבוץ- הקואפרטיב
בחוות השומר, מיסודו של אירגון שומר והמרד בפקיד
ברמן ופיתרון הישוב העצמאי שהציע ארתור רופין - מצב הקבוצה אז היה בפועל קשה מכל מצב, אפילו של עמיעד, אפילו בית קמה, באיזשהו שלב, אלה שאז הרוח שפיעמה
בחסרי הכל , היתה של רצון להתיישבות והתנחלות בארץ תוך התגברות על תכונות גלותיות וכנראה גם גנטיות - הם היו בהמראה מכוננת. כיום ןלעת עתה כוחות גיס חמישי עמלים לזרז חיסול, לא משנה הרגשתך נוכח מעשים חמורים בהרבה בהאצת המרוץ אחר עגל הכסף והזהב.
* ובכל זאת, ראה קבוצות התחדשות כתנועות הבוגרים של תנועות הנוער, קבוצות המשימות השיתופיות מעוררות
התקווה המחודשת, אולי הם שירימו את המשימות מחדש וינחלו את אמצעי הייצור של המדינה שכיום בשליטת קיבוצים-משונים, להארכת הקיום היהודי במרחב וחידוש חברתיות העם.הרבה
כמסתבר ביד האדם.
- אז חשיבות בסיסית אתה ראוי לחוש כשאתה צריך את עצמך וחשיבות לדרכך הקיבוצית-אמיתית ייתכן שעשויה לצמוח ממקורות התחדשות של תנועות המשך
לקיבוץ האמיתי.
- כתצלום מצב לעת עתה עוזי צודק, הוא ודומיו מצליחים לקרבנו לחזון הגלות, למרות שהמחאה החברתית היא תנועת נגד - ימים יגידו.
העתקת קישור