ר.על-מדינת הליסטים שלך לא משחקת לפי הכללים
הוספת תגובה לדף  הנס של קיץ 2011
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  ר.על-מדינת הליסטים שלך לא משחקת לפי הכללים
תוכן ההודעה:  שלפתע אתה חרד להפרתם.
העובדה שמדינת הליסטים שלך לא הצטרפה לחוק הבינ"ל אינה אומרת שהיא אינה מפירה אותו.
העובדה אומרת שמדינת הליסטים לא מתכוונת מראש לקיים את החוקים הבינ"ל שאינם נוחים לה.
העובדה של אישררה את החוקים אינה אומרת שהיא לא מפירה אותם.

עליך להיות ער לאפשרות שגם לאחרים יש אפשרות ל"שחק" עם החוקים בהתאם לצרכיהם,אז אני ממתין לזעקות הקוזק הנגזל שלך.
ההתנגדות להתנחבלויות מטעמים משפטיים הינה המינורית שבין הנימוקים להתנגדות.
באף אחד מהנימוקים שלי הערבים כשלעצמם אינם מהוים בו אפילו פרומיל של אחוז.מוחך העשוי מקש ותבן לא מסוגל כלל להבין זאת.
הטענה כלפי אנשים כמוני ,והם רוב השמאלנים,כאילו נקודת המוצא שלנו היא אהבת ערבים ושינאת העברים משמיטה כל טעם ואפשרות לדיון ענייני הגון והוגן בבעיות הניצבות בפני המדינה.
לפחות לגבי יהיה נכון לומר שאני שונא את היהודים הגלותיים הדתיים למיניהם מפני שדבקותם באיוולת שנקראת "אמונה בהשם" כמי שיכול לטפל בבעיות הארציות של המדינה,רק שנתפלל אליו בדבקות המתאימה והנדרשת,על פי דעתם,כמובן, הינה טרמינלית,מצד אחד,ומאמציהם הנפשעים הדיקטטוריים לכפות עלי את אמונותיהם,מצד שני,אינם ראויים ומהווים איום קיומי על המדינה שלא השתתפו בהקמתה ובבינינה.

השיתוף פעולה שלך עם יצורים אלה לא תעמוד לזכותך כאשר הם יהפכו את המדינה למדינת הלכה.
כחיולני,בהנחה שאתה כזה,תיספה יחד איתי,אלא אם תחזור בתשובה,וגם אז תחשב לאזרח סבל בדרגה ז'.

תמשיך להתפלש במדמנה שלך ושל מרעיך.
העתקת קישור