ר.על-חבר הלאומים ויורשו-אירגון האומות המאוחדות
הוספת תגובה לדף  הנס של קיץ 2011
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  ר.על-חבר הלאומים ויורשו-אירגון האומות המאוחדות
תוכן ההודעה:  אינם ריבון בעל כוח כפיה בדומה למדינה ריבונית על שיטחה.
התוקף של ההחלטות של כל ריבון תלוי ביכולתו לאכוף אותן.
היכולת היא פונקציה של שילוב גורמים המתלכדים בזמן כלשהוא לכוח אפקטיבי.
כל מדינה, על כן, רשאית לנהוג עם האמנות כרצונה.
בהתאם לכך תישפט ע"י שאר המדינות.
החוק טוב כל עוד יש מי שמוכן להישמע לו.
מעבר לחוק הכתוב יש עוד חוקים.
כאשר אדם,מדינה,מסרבים לחוקים כתובים יש מי שמפעיל כלפיהם כוח כופה.

אתה ושכמותך מתבלבלים בין זכות לבין היכולת לממש אותה.
העברים מימשו חלק מזכותם על הארץ בזכות תבונתם.
אומות העולם החשובות והרלבנטיות לקיומנו הסכימו לכך מסיבותיהן אבל הכל נזיל.
אתה ומרעיך גורמים למדינות התומכות לבטל תמיכתן.
מהשם יתברך לא תצמח שום טובה.
כל הפילפולים שווים שום כלום כאשר אינטרסים חזקים יבטלו אותם כלא היו.

ורק בשביל השעשוע שבההנחתות-
1.זכותנו, שהוכרה בכתב המנדט עסקה ב"בית" ולא במדינה. אין בשום מערכת חוקים בינ"ל מושג "בית" במובן של מדינה.
2.החלטת האו"מ, אירגון שירש את חבר הלאומים החליט לחלק את ה"בית" בין שני הטוענים לזכות עליו.
מעצם החלטה זו ההחלטה הקודמת מתבטלת.
בהערת אגב - ב"בית" עליו החליט חבר הלאומים נכלל גם עבר הירדן המזרחי אבל בריטניה עשתה כרצונה ובהתאם לצרכיה וקרעה שטח זה מה"בית" שלך.
בלי החלטות של אף אחד אחר לבד ממנה.
ואין פוצה פה לבד מהמעופף ז'בו וחבר כרוכיותיו.

בלהבלהבלהבלה - הכל דיבורים ואין מעשים.
כוחנו בלשוננו וזה מספיק.
אלוהים עימנו, כמו באושוויץ, ואין צורך לדאוג.
חבורת פושעים מופקרים, אוזורפטורים, לכו תתאבדו לבד ותניחו למדינה שלא טרחתם על הקמתה וקימומה.
העתקת קישור