אומנות ניהול המחלוקות כמפתח לאחדות הכרחית
הוספת תגובה לדף  הנס של קיץ 2011
שם הכותב:  משה שיאון(פיינשטיין)
נושא / כותרת  אומנות ניהול המחלוקות כמפתח לאחדות הכרחית
תוכן ההודעה:  0. התנחלות = התיישבות, כפר הנשיא,אלון מורה,רמת-יוחנן,חברון,אורטל ומבוא-חמה - כולן התנחלויות או התיישבויות, כולנו מתנחלים בארץ שרק כ 13% ממנה נרכש (ועוד ממי),יש בעיה מוסרית בצד יתר
הבעיות שכולן לפי האמת הסובייקטיבית שלי חלשות מרצון וזכות הקיום שלי בארץ(כדי להיות צודק צריך להיות/לחיות), יכולת קיומנו תלויה בעוצמה ובאחדות, אחרת לא תצלח לאורך שנים, אך רעה חולה שקיומנו תלוי גם בהתאמת קביעת מטרותינו בהתאם ליכולת ושמירת מוסר אנושי כבסיס. - כהכללה התנגדתי להתיישבות בעיו"ש עד בוא המשיח, אז בלאו הכי כולם יתגיירו ליהדות.
* עם זאת יש להכיר בעובדה שחלק ניכר מהתיישבות זו הוקם באופן חוקי ע"י מוסדות המדינה שעם כל הכאב נישלטת שנים רבות ע"י מי שאמונתם שונה משלי.
* עם כל התנגדותי, כנראה שכבר אין ניתן לפנות את ההתנחלויות ביו"ש מה גם שבעיני גרוש יהודים ע"י יהודים אסור ולכשעצמו ומזרז את קיצנו כאן. יהיה עלינו להסכים להחלפת שטחים ולמצוא פיתרונות להמעיט שילטוננו בעם אחר(למרות שבמקור, כהכללה מדובר ביהודים מומרים) .
עם כל הנ"ל ואחרי הכל -
המחאה החברתית היא הארכת סיכוי הקיום היהודי-יהודי בארץ, הצלחת מחאה זו דורשת להתרכז במאחד (ובהחלט נובע ממסורת אבות - מוסר התנ"ך כביטויו ב10 הדיברות והמשכן), אני מניח שעל הדברים הבאים תהיה הסכמה שאותה עלינו לחפש:
1. כדי להתקיים עלינו להיות חברה חסונה,מלוכדת,מאמינה בדרכה
ומגשימה.
2. כיהודים עלינו לשבת לפחות בחלק מארץ-ישראל.
3.אין ניתן לנו כיום לשבת
בכל חלקי ארץ ישראל - עלינו לשבת וליישב את אותם חלקי ארץ שלעת עתה ניתן ליישב ולפי עדיפות קיומית תוך שמירה על צלמנו, גם כיסוד קיומי.

* הבה ניסתפק בעת הזו במהפיכת הצדק החברתי תוך מאמץ שיתחולל גם בקיבוצים-המשונים החיים כמדינות בתוך מדינות. כאזרחי המדינה נבקש שכולם יהיו זכאים/חייבים כלפי החוק ומנעמיו ולפי סדרי עדיפויות שקובעת המדינה ובהתאם להתנהגות בפועל, ללא יחסנים וללא יחסנות.
* אמנות ניהול מחלוקות תבטיח אהבה בונה על פני שינאת חינם הורסת.
העתקת קישור