גדעון נזעק לנוכח הסכנה..
הוספת תגובה לדף  ‫קיבוץ תל-אביב
שם הכותב:  אפרים
נושא / כותרת  גדעון נזעק לנוכח הסכנה..
תוכן ההודעה:  גדעון, נחרד כולו לנוכח סימני שיתופיות העולים גם הם מגל המחאה, נבעת למול דמיון כלשהי למאפייניו של הקיבוץ השיתופי שנוא נפשו העולים, אולי, ממאהל המחאה, אץ רץ לכבות השריפה..
כבה, גדעון, כבה, אש השיתופיות תמשיך ותבער על אפם וחמתם שלך ושל חבר מרעיך..
העתקת קישור