צריך לוותר על יושר אינטלקטואלי - גדעון
הוספת תגובה לדף  שיתופי - חדשני / שפת 'הבכיר'
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  צריך לוותר על יושר אינטלקטואלי - גדעון
תוכן ההודעה:  אני מחזיק אצבעות לשובתים ולאנשי המחאה בעם ומקווה בכל ליבי שיצליחו לשנות את סדר העדיפויות הכלכלי הלאומי. לא יהיה מרוצה ממני אם יושגו מטרות מעין אלו. אולם צריך לוותר על מידה גדולה של יושר אינטלקטואלי על מנת לומר את שני המשפטים האחרונים במאמרו של אורי הייטנר למעלה. האם באמת החברה הישראלית ככזו, "מתחילה לאמץ את שפת הקיבוצים ואילו אנשי הקיבוצים את שפת הבכיר"?!
האם הרופאים והמתמחים היו יוצאים להפגין ולשבות אילו חשבו שמשכורות האחיות הפשוטות הולמות אותם?! האם הסטודנטים המפגינים מוכנים להתחייב היום על משכורות אחידות בישראל לא משנה במה יועסקו בעתיד?? האם אורי הייטנר מוכן לומר בלב שלם, כי כל חבריו בעבר הקרוב, שהחליטו לשנות את הארגון הפנימי בקיבוצכם אימצו את שפת "הבכיר"?! האם זוהי האמת בכל תנאי?! חבל שהחרדיות מעבירה אנשים על דעתם. הרי כך מדברים אצל ניתורי קרתא על חרדים שעברו לרבנות אחרת.
העתקת קישור