דברים לתכלית: אין גשר בין קצוות תנועת חתירה להתרחקו
הוספת תגובה לדף  גשר על פני ההבדלים
שם הכותב:  משה שיאון(פיינשטיין)
נושא / כותרת  דברים לתכלית: אין גשר בין קצוות תנועת חתירה להתרחקו
תוכן ההודעה:  * אין כל אפשרות גישור אמיתי בין תומכי אידאל השוק הרואה אפילו באדם סחורה מתומחרת ובין מי שרואה באדם,בצדק חברתי ובאנושיות מטרות על שהכסף הוא רק אמצעי,חשוב ככל שיהיה. בכבוש הרוח הרעה אין סיכוי שיוותרו קיבוצים שיתופיים רבים,אם בכלל, לאורך שנים רבות, תפוח רקוב אחד בארגז תפוחים ירקיב את כל הארגז,שלא לדבר על רוב תפוחים רקובים:
0.במה שמכונה התנועה הקיבוצית יש יותר משתי תנועות למעשה, בשתיים ראוי לדון כאן:
0.1 - התנועה הוותיקה הרצה אל היחלשותה - התנועה השיתופית החותרת בכיוון תנועתה לצדק חברתי.
0.2 - התנועה הקיבוצית-המשונה - חותרת לפתיחת פערים ככל האפשר תוך התעלמות מצווי מצפון,הגינות,מחוייבות לערכי עבר וזכויות עבר.
1. מיספר הקיבוצים המשונים ההולך ורב אינו משנה את העובדה שקדם לקיבוץ-המשונה הקיבוץ שהוא הקיבוץ האמיתי וההיסטורי הוא מה שקרוי כיום קיבוץ שיתופי (אין אחר).
2. רוב הולך ורב של קיבוצים משונים תוך הקטנה והחלשה של הקיבוצים-האמיתיים.
3. רוב זה ההולך ורב אם לא יארע נס יהפוך לרוב המוחלט ואולי אף למציאות המוחלטת, בפרט בהתחשב בהיסטוריה המפוארת של השבט שלנו, החלפת נאמנות כבגד,הליכה כצאן למטרות רעות ומזיקות,אובדן דרך,ארץ ומדינה.
5. במצב הקיים אין כל צורך לגשר על דבר, כל הקיבוצים-לשעבר יחיו בתנועה אחת שתמשיך לשאת את השם קיבוץ לשם מיפלט מס
והמשך שימוש בנכסים שנימסרו לקיבוץ על בסיס ערכיו ומשימות לאומיות אותן מילא בעבר- המהות הניבגדת.
- אז בכלל ובמידה רבה כבר היום תהיה זו תנועת יחסנות שהיתה מוצדקת על בסיס ערכי דור חלוצים ומגשימים שאגב היום כפנסיונרים נאלצים להיאבק על זכותם הבסיסית לחיים בכבוד.הליך פירוק מסודר עשוי לפתור גם בעיה זו.
4. בין שתי תנועות שעניינן הוא היפוך מטרות וחתירה אל הניגוד אין ניתן להקים או לקיים גשר.
5. הטוב,הנכון והלאומי היה לקיים תנועת קיבוצים אמיתיים תוך הדגשת היות קיבוץ לשעבר לא קיבוץ הראוי אחר פירוק להיות ככל יישוב אזרחי רגיל אחר החזרת קרקעות ויתר נכסים העשויים לפתור חלק מבעיות החברה העולות במחאה הנוכחית, הלוואי מהפיכה.
* הטייקונים אינם היחסנים היחידים במדינה - הארכת קיומנו במרחב עשוי להתממש אם וכאשר תחוסלנה לגונות ולקונות יחסנים מכל זן
שהוא.
5. מקור אפשרי לניסים עשוי להתממש עם תנועת קיבוצים אמיתיים ותומכי רעיון השיתוף יחברו לתנועות רעיוניות דומות:תנועות הבוגרים של תנועות הנוער,הקומונות החברתיות וגופים דומים.
העתקת קישור