הדיפרנציאליים לא ויתרו על הבעלות המשותפת ?
הוספת תגובה לדף  גשר על פני ההבדלים
שם הכותב:  מוטק'ה
נושא / כותרת  הדיפרנציאליים לא ויתרו על הבעלות המשותפת ?
תוכן ההודעה:  הכותב רואה בעיני רוחו מציאות שאינה קיימת כאשר הוא קובע כי הדיפ' לא ויתרו על הבעלות המשותפת על אמצעי הייצור.
בפועל מתרחש תהליך שמנהליו החדשים של המשק הקיבוצי, לרוב חיצוניים, מוכרים כל מה שניתן למכור מתוך נכסיו, כאילו אין מחר. גם את אמצעי היצור הנמכרים לחלוטין או חלקית לשותפים. לאותם מנהלים אין כל זיקה ממשית לנכסי הקיבוץ, ממילא לא יהיו בו יותר כעבור עוד שנה שנתיים ולכן אין להם כל בעיה לחסל את נכסיו. תהליך זה נעשה בהסכמתה של קבוצת החברים החזקים שכל השינוי נעשה לתועלתם. שאר החברים עומדים תמהים לאן נעלם להם הבית הקיבוצי. בכל אופן בודאי שאין כאן רצון לשמור על בעלות, בודאי לא משותפת.
העתקת קישור