רישום שמי-אישי של הפנסיה...עם הסבה לטובת-הקיבוץ ?
הוספת תגובה לדף  פנסיה בראש / נייר עמדה
שם הכותב:  ותיק
נושא / כותרת  רישום שמי-אישי של הפנסיה...עם הסבה לטובת-הקיבוץ ?
תוכן ההודעה:  עמית ק. מציע בתגובה 13 שלו, לזרז את רישום זכויות-הפנסיה (בקיבוצים שבהן זכויות כאלו נצברו) על שמם האישי של החברים (ולא על שם הקיבוץ), כדי למנוע מצב שבו נושים יוכלו לעקל ולחלוט את כספי-הפנסיה שהצטברו, לטובת החזרי-חובות של הקיבוץ. אלא שקיבוצים עשויים להתחכם (או שכבר התחכמו) ובהחלטת אסיפה מחייבת הם יחייבו כל חבר וחברה שעל שמם כ'עמיתי קרן-הפנסיה', לכאורה באופן אישי, משולמות ונצברות זכויות-פנסיה, לחתום לזכות הקיבוץ - אוטומטית ובלי שיקול דעת אישי - על כל צ'ק שיתקבל בגין פנסיה. יותר מזה: עשויה אסיפת-קיבוץ לחייב כל חברה וחבר לחתום מראש על יפוי כח בלתי חוזר (תקף עד דור שלישי של שאירים, כלומר עד לנכדים-יורשים) לטובת הקיבוץ, הרשאי על-פי יפוי הכח הזה להסב באמצעות בא-כוחו (למשל: הגזבר) לזכותו ולקופתו כל סכום שיתקבל על שמם של החברה או החבר בגין זכויותיהם האישיות (!?) בקרן-הפנסיה. יכולה אסיפת-הקיבוץ להחליט, שתנאי לכך שהקיבוץ ישלם לקרן-הפנסיה האישית כביכול של החבר/ה (אלא אם החבר/ה עמית/ת-הקרן ת/יעזוב את הקיבוץ) את דמי-הצבירה, תהיה חתימת החבר/ה על יפוי-כח בלתי חוזר כזה. לא חתמת, לא תהיה לך קרן-פנסיה כמו לשאר חבריך וחברותיך שכן חתמו. מישהו בקיא יכול להצביע על איזה שהוא פגם משפטי-חוקי בהחלטה כזאת של אסיפת-קיבוץ ?
העתקת קישור