רישום אישי של הצבירות הפנסיוניות
הוספת תגובה לדף  פנסיה בראש / נייר עמדה
שם הכותב:  עמית ק.
מקום מגורים:  מרכז
נושא / כותרת  רישום אישי של הצבירות הפנסיוניות
תוכן ההודעה:  אנשי פנסיה בראש ומזכירות התנועה חייבים בזריזות לעשות את המהלך בטרם שיהיה מאוחר.
רק רישום שמי אישי יבטיח את הפנסיונר בפני נושים עתידיים שישימו ידם על הכסף בכל מקרה של חדלות פרעון של הקיבוץ בעתיד.
המנהלים החיצוניים מקפידים להחזיק הכסף בקופה זמנית ללא בטחונות כי זהו מקור כוחם ועוצמתם.
פנסיה בראש יחד עם מזכירות התנועה חייבים לאכוף ולוודא רישום שמי אישי ומיד בטרם הותיקים יאבדו את כספם ויםה שעה אחת קודם.
העתקת קישור