חבר הקיבוץ צבר זכויות בנכסי הקיבוץ בעבודתו
הוספת תגובה לדף  פנסיה בראש / נייר עמדה
שם הכותב:  משה שיאון
נושא / כותרת  חבר הקיבוץ צבר זכויות בנכסי הקיבוץ בעבודתו
תוכן ההודעה:  - עוזי אני מקווה שאתה רק מיתמם, האפשרות האחרת קשה בהרבה.
- שכר חבר הקיבוץ בכל שנות עבודתו נכנס לקיבוץ, החבר זכה לתקציב. כל היתר הופנה לצרכי הקיבוץ, בין השאר השקעה בנכסים כולל נכסי הידע של המשתמשים בהם כיום ליצירת יתר הכנסה.
- הפנסיונרים כבר שילמו עתה נותר שתספקו להם את הסחורה. האם זה טיעון מוסרי שלא ביטחו את הכנסתם בחברת ביטוח חיצונית ???.
* ככל הלשון החדשה זרה לי תחושת הצורך להגן על הפנסיונרים מפני בניהם ויתר ממשיכיהם.
* חיסכון בקרן פנסיה חיצונית הוא אמצעי מימוש החובה. חובת קיום פנסיה לחבר אינה תלויה באמצעי או ביכולת הגזל.
- דור הוריכם עבד עבור חוזה בו נתנו כפי יכולתם תוך הבטחה שיזכו בכל צרכיהם.עוזי כמתאפורה,על חשבון הוריך,נולדת גדלת,התחנכת,זכית בדיור חינם,מקום עבודה בו אתה בעלים,למדת לימודים גבוהים
המאפשרים לך להרוויח יותר,
לכן מוצדק מס איזון לצורך מימוש גימלתם וכמקובל במשק - 70% מהשכר (באין יכולת לקבוע סכום אחיד אז יש להתייחס לממוצע בעלי ההכנסה בקיבוץ).
עוד דרך התייחסות למקור הגיוני:
- אפשר לשייך תיאורטית את הנכסים ליוצריהם לפי וותק,
להשכירם באופן תיאורטי ואת התקבולים להפנות לטובת מימוש קצבת פנסיה בפועל.
- תקנון האגודות השיתופיות/הוראות הסיווג/הערבות ההדדית מבטיח את כל חברי הקיבוץ כך ששמירת איזון עם הפנסיונרים אינה מסכנת קיום בכבוד של בעלי המשכורת בקיבוץ-המשונה.
- יתירה מכך,מס איזון פרוגרסיווי ומדורג שומר
על שכר מספק-יחסית לבעל השכר הממוסה, אין סכנה לקיום בכבוד, רק תקווה לאיזון וסבירות.
* מימוש יכולת תשלום פנסיה ברמה מכובדת יחסית הוא בעיקר תוצאת נכונות ומורל. תנאי איפשור נשיאת השם קיבוץ לצורך מיפלט מס ומימוש יתר הטבות לקיבוצים-המשונים מותנה בהצגת היתכנות, אי יכולת עמידה בתשלום רמת פנסיה ראויה ראוי שתציין חוסר היתכנות ותשלול מהיישוב את השם קיבוץ ותביא לפירוקו - בפירוק הקיבוץ מובטח ראשית לכל נושא הפנסיה הראויה - דאגת המפרק.
העתקת קישור