אמנם לא היה מושלם אך לא היה נוגש בשם החופש
הוספת תגובה לדף  שיתופי - חדשני / מתי השינוי יגיע אלינו?
שם הכותב:  משה שיאון(פיינשטיין)
נושא / כותרת  אמנם לא היה מושלם אך לא היה נוגש בשם החופש
תוכן ההודעה:  - המחאה הפושה כעת מעוררת תקווה, הלוואי הפיכה נוכח עודף יצריות ובעיקר רדיפת בצע בלתי מרוסנת המרחיקה את נשמת האדם מגופו.
עוזי וגדעון מקפידים לתאר כשיטה שולטת מצבים בלתי תקינים הקיימים בכל חברה. גדלתי וחייתי בקיבוצים, כמעט כל חיי ובקיבוץ האם שלי תאור ההתנהגות ממש היה הפוך לתאור שמתאר עוזי.
- עוזי הבה נקיים פעם אחת שיקלול ושקילת הארגומנטים שאתה מעלה כנגד העובדות הנגדיות, אפשר לשם כך להיפגש במסעדת אבו-סאלח הבנויה על אדמתכם אך הזכות ליהנות מעובדת הבעלות נמכרה מחברי עמיעד. אפשר גם להיפגש במישרד ענף הבקר-לבשר המושבר ל"חבר קיבוץ אליפלט". אכן יש חשש שחסות העובדות המבישות תבלבלנה אותך להכיר בשקול האמיתי. פתאום אתה מנסה להתכחש לרוב עובדת ההפרטה ?. האמת שלא הטייקוניזם הוא הצד הדומה אלה החזירות ("פיגיזם")וההתעלמות מבעלי הצרכים ע"י בעלי יכולת הגזל (פלא שאת זכויות הפנסיונרים מקפחים ?). רדיפת בצע והתפרקות מערכי חברות בסיסית ומכוננת מובילים את כנופיות עיוות הקיבוץ,גם אם יגולגלו העיניים כלפי שמים . נכון במיקרה שלך עוזי קיים גם עוזי ההפוך מימי טרם שבר החלום, זה העוזי המייסר את עוזי החדש,לכן אתה מתנחם בכל נפילת אבן מחומת ההגינות בהתיישבות ובהגינות, גם מרבה לכתוב, בעיקר כדי לשכנע עצמך שלא היתה דרך אחרת אלא לפרק.
כדרך המטעים באשר הם, רב במאמרם הניסתר על הגלוי.
- גידעון ועוזי - אין הבדל גדול עקרוני בין הערצת העגל סטאלין להערצת עגל הזהב והכסף של היום, הקיבוץ שאתם כל-כך משמיצים הוא שנתן לעם היהודי את הארץ, גבולה ועיקרה (מקווה שמפת המדינה וקובעי גבולה מוכרים לכם), אז הצדיקו והפקירו יהודים להתעללות ביהודים שכל חטאם היתה יהדותם וכיום מוזנחים פנסיונרים-יהודים-חלוצים שכל חטאם שאין בהם עוד כח להיאבק על תוצאות יצירתם, את כוחם כילו ביצירת היצירה ממנה אתה עוזי יכול להפיק את שכרך היתר. ההפרטות ותוצאתן משעבדות את רוח האדם וחירותו. לבעלות החבר על נכסיו יש משמעות של שליטה וחופש - בעלות זו ניגזלת בפועל.
- נכון גם יש פגמים בקיבוץ אמיתי כבכל צורת חיים אך הפיכת היוצרות היא פשוט טיח לעיניים. כמה חברים ומי בעמיעד יכולים לממש את בעלותם בנכסי הייצור ולקבוע שהם שיעבדו ויתפרנסו מאשר שלהם ?, אך יש להם בהחלט את הזכות להיות עבדים בביתם.
גידעון אתה וודאי מניח שאתה תהיה מהאדונים לכשיתפרט קיבוצך, האם אתה ערב לחופש ושמירת זכויות כל יתר החברים בעין השופט, או שאתה בונה על התעלמות וזניחת כל מי שאינו אתה ולכל היותר משפחתך ?.
- הפרטת הקיבוץ שאני ראיתי נעשתה תוך טרור ושיחוד תוך הפרות נהלים ותקנונים וחלק מהישגיה שיש חברים המפחדים להביע דעתם ולתבוע את מלא זכויותיהם פן יבולע להם, אכן חופש ותפארת הדמוקרטיה להתפאר.
מי שאינם קיבוצים זכאים לאפס סבלנות לייחסנות, מי ששואף להיות כחצור הגלילית אינו זכאי מוסרית ליותר זכויות משחברי קיבוץ חצור הגלילית. על היחסנות לא יוותרו נהנתני הקיבוץ-המשונה, הם נהנים מאוד ממצב הביניים הבילתי מובהק.
- הזכאים היחידים להעדפה הם אלו שרוב חייהם עבדו ונתנו לשיטת הקיבוץ האמיתי, כחלק השני של החוזה הם זכאים למילוי כל צרכיהם. הקיבוצים המשונים הם למעשה קיבוצים מפורקים בהם אין מתקיימות החובות כלפי הגימלאים כבהוראות הפירוק. זכויות אלו ניגזלות ע"י דור בניהם העושק ולוקח את פרי עמל הפנסיונרים לעצמם.
- פירוק רשמי של הקיבוצים המשונים לפי התקנות תוך השכרה ואו מכירת נכסי הקיבוץ לצורך מימון פנסיה לדור הפנסיונרים כיום.
* הבה נקווה שגם אצלנו תתפתח חברה שאינה מסכימה עוד לרודנות היצרים הנוהגת כיום בקיבוצים-לשעבר.
* הקשת המיזרחית בהחלט גורם חיובי, ייתכן שלזמן מה מתפתח קו תקווה להפיכת כוון במדינה, הפיכה בה גם תבוטל יחסנות הקיבוצים לשעבר, ביטול יחסנות העשוי גם לסייע לפיתרון חלק ממצוקות העם, למשל שימוש בקרקע חקלאית להסבת ייעוד לבנייה. מדוע שאדמה חקלאית לשעבר של קיבוץ-לשעבר שפיים וקיבוץ-לשעבר געש תשמש כמרכז קניות ולא בסיס פיתרון מגורים לאזרחים,למשל משכונת התקווה ודומיה, אחרי שהקרקע כבר אינה משמשת לייעודה המקורי ???,מדוע חשובה זכות האדונים היחסנים להפר חוק וסדר על פני מימוש זכות אזרחים שווי זכויות לכאורה לבנות,להיבנות ולחיות כבני אדם ???.
- הלוואי וחלק משינוי המהפיכה שאולי תתקיים שעדיפויות תישמרנה רק למצבים הייחודיים באמת בחברות מופת המקיימות גם ערכים וצרכים לאומיים.
* הלוואי שחלק מתוצאת המהפיכה הנ"ל תהיה גם קיום רשת ביטחון קיומית בכבוד לכל אזרח במדינה ללא הבדלי מיקום,דת,גזע ומין - אפילו לפי מדדי ה"סוצייליט" ז'בוטינסקי:מזון,מדור,מזור,מורה,מגן. הלוואי ונחזור לעצמנו, הגוף יחבור לרוח המכילה והמכוננת ותחזור לנו ארץ אהבתנו עוד לשנים רבות.
העתקת קישור