ב_שמואל טרם ענה על בקשתי:
הוספת תגובה לדף  שיתופי - חדשני / תרבות דמוקרטית או תרבות של חרמות
שם הכותב:  מתייחס ברצינות
נושא / כותרת  ב_שמואל טרם ענה על בקשתי:
תוכן ההודעה:  בבקשה, מר ב_שמואל, בלי רמזים ! כתוב בפירוש כאן:
א. מי הם המבצעים פשעים נגדך (דברת על חייך וחיי בני-משפחתך) ? (אנא, ציין שמות ואם אפשר כתובות).
ב. מי הם הארגונים האנטי-ישראלים הפועלים בניגוד לחוק ומשתפים פעולה עם האויב (כולל סיוע לטרור הפלסטיני, מה שלדבריך ניתן להוכחה בלי שום קושי)? (שוב: שמות וכתובות)
ג. מי הם המסיתים לרצח יהודים ? (שמות וכתובות !)
ד. מי הם הפושעים המנצלים את המדינה כדי לפגוע באזרחיה, עד כדי כך שצריך לעצור אותם ?
ה.מי הם אותם עבריינים שבהם החוק כיום די בו כדי לטפל בהם באופן נכון ? (כנ"ל).
ציינת את נשיא אוניברסיטת בר-אילן המשתף פעולה לדבריך ומשמש שליח של 'מכון פרס', והוספת ש'מכון פרס' הוא ארגון הידוע בפעילותו הלא-חוקית.
כדי שאפשר יהיה לפעול נגד כל הנ"ל באופן חוקי ומשפטי מתאים ויעיל, אנא ציין כאן את שמותיהם, כתובותיהם ופרט (אם אפשר עם הפנייה לאסמכתאות ראויות להצגה במשטרה, בפרקליטות ובבית-משפט) את עבירותיהם ופשעיהם. רק כך אפשר יהיה לפעול כמו שצריך, מעבר לכתיבה לא מחייבת באתר אינטרנט. תודה !
העתקת קישור