מה היא צבירה פנסיונית הוגנת - לאלישע שפירא
הוספת תגובה לדף  נקודות ציון פנסיוניות
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיע'ד
נושא / כותרת  מה היא צבירה פנסיונית הוגנת - לאלישע שפירא
תוכן ההודעה:  אלישע שפירא, מפליא לספר לנו על מה שכאילו עשו ולא עשו קיבוצי הקיבוץ הארצי בעניין קרנות הפנסיה של החברים, אלישע יודע שהקרנות לא היו באמת על שם החברים, כי אז הגזברים לא היו יכולים לעשות ספקולציות בכספים אלה, גם הטענות שכול העולם ובן דודו אשם בהתמוטטות הפיננסית של הקיבוצים, אין לה על מה לסמוך, כי עובדה שהיו שלא קרסו אז, ולא רק קיבוצי הקיבוץ הדתי שידועים היו בסגפנות מרשימה.
בסופו של המאמר משתבח אלישע שקיבוצו מצליח לצבור לחבריו בני ה 70 פלוס 4500 ש"ח, נפלא, רק מה יוצאים לפנסיה בגיל 67, מה קורה ב 3 השנים עד 70.
אגב בקיבוצך השיתופי, אני מניח שנהוג שכר קיבוצי אחיד, היה פעם 360 ש"ח ליום עבודה קיבוצי, זה בוודאי עלה ל 400 מאז שבדקתי, אז בוא ונראה עד כמה זה טוב, בהנחה שבקיבוץ השיתופי עובדים 6 ימים בשבוע, אז יש בממוצע 25 ימי עבודה בחודש, שכר קיבוצי של 10000 ש"ח לחודש, כמה נפלא, ועוד לכולם, למטפלת ולכובסת, וגם למנהל המפעל, אלא שפנסיה מייצגת בד"כ 70% מהשכר שקיבלת כול חייך, כלומר לא ב 4500 ש"ח מדובר בגיל 65-7 ולנשים בגיל 62-65 אלא צריך היה להיות 7000 ש"ח לחודש, אבל למה שנתעסק בקטנות, אלישע כדרכו משתבח שהכול טוב, וזה ממש לא שייך לחלוקה בין "מתחדשים" לשיתופיים" ואני טוען שזה שייך ועוד איך, וכול זה קשור לאי קבלת האחריות של דור המדבר במצבו.
העתקת קישור