ביקום המקביל
הוספת תגובה לדף  טובלים ושרץ בידם
שם הכותב:  ציני כאן
נושא / כותרת  ביקום המקביל
תוכן ההודעה:  מוטקה רוצה שלצורך כלשהו תקבל האופוזיצה בקיבוץ את אותם משאבים שמנהל המימסד.
כלומר: האופוזיצה תמנה מנהל כוח אדם משלה ותודיע לחברים על אסיפות קיבוץ על פי דרכה...
כלומר, מין יקום מקביל.
חבל שהוא לא ניזכר בזה כשהיה צריך לשאת בנטל.
דווקא אז חסרתם לנו.
אם הייתם כאלה מתנדבים אולי לא היה צריך שינוי
העתקת קישור