הערה לאפרים מס' 1
הוספת תגובה לדף  טובלים ושרץ בידם
שם הכותב:  מוטק'ה
נושא / כותרת  הערה לאפרים מס' 1
תוכן ההודעה:  אם היה נעשה בירור רציני על הליכי קבלת ההחלטה על השינוי בקיבוצים רבים ומה עשו המימסדים הקיבוציים על מנת להעביר את ההחלטה, מה התירו לעצמם לעשות לשם זה, היה מגיע הדבר למוסד משמעתי שיפוטי וכל הענין היה נעצר.
לא בכל המקומות, אבל בחלק גדול מהם.
אלא שבשביל שדבר זה יקרה צריך היה חברים מודעים הדורשים לעצמם בדיוק את אותם משאבים העומדים לרשות המימסד, נכונות להגיע עד שבירת הכלים גם מצידו השני של המתרס, רשם אגודות הקיים בשטח, זרם שיתופי ער, מתפקד ומורגש המגיב לנעשה..
בהעדר כל אלה, זו התוצאה !
העתקת קישור