הקטגור הגדול -
הוספת תגובה לדף  טובלים ושרץ בידם
שם הכותב:  חבר
נושא / כותרת  הקטגור הגדול -
תוכן ההודעה:  כולו חודר תובנות, עמוס מושכלות, מקדיש עצמו להוכחת חטאיו ועוצם עוונותיו של הקיבוץ השיתופי,
הוא הקטגור הגדול , המוכיח בשער, כירמיהו בשעתו, כישעיהו זכור לטוב המוקיעים את חטאי בני ישראל כך עומד הוא בשער בת רבים נושא ליקחו ; איש האינקוויציה , מחליפו של טורקמוודה, לא פחות, נשיא הטריבונל העממי המאשים וחושף את חטאי הקיבוץ, לא מחסיר דבר..
יכול אדם לשאול עצמו מה הטעם והסיבה לתופעה הפנומנלית הזאת, המסתתרת
מאחרי זריקת הבוץ האינסופית הזו, אולי איזה מניע נפשי נסתר..
אבל אנחנו לא נשאל אלא נניח לזה בכלל.
העתקת קישור