לשפירא - סמל היושר..
הוספת תגובה לדף  כל הבושה תצא החוצה
שם הכותב:  שומרת
נושא / כותרת  לשפירא - סמל היושר..
תוכן ההודעה:  אפשר להתווכח בלי סוף על מה היה בעבר, וגם להביא נקודות השקפה שונות לחלוטין מאלו שהעלית,
לא אתן לך את ההנאה הזו.
לגבי מה שקורה היום - שכבת המנהלים, בעיקר חיצוניים, גוזלים בטובות ההנאה שהם לוקחים לעצמם את פרי עבודתם של חברי הקיבוץ הוותיקים, כאשר לאלו נשאר רק המעט המובטח שהוא המינימום ההכרחי על פי חוברת השינוי והוראות הרשם.
העתקת קישור