גוגה קוגן, יושר יושר - מגדעון שפירא
הוספת תגובה לדף  כל הבושה תצא החוצה
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  גוגה קוגן, יושר יושר - מגדעון שפירא
תוכן ההודעה:  מתקפה תקשורתית בנושאי הפנסיה הקיבוצית מתנהלת לנגד עינינו ויש המשתמשים בשם המוסר לצרכי ניגוח ברי הפלוגתא. והנה, נושא הפנסיה לחברי קיבוצים הוא בעל שורשים היסטוריים ארוכים למדי. מן המפורסמות הוא, שהנהגות קיבוציות בעבר, שללו את העיסוק בפנסיה ואף עשו ככל יכולתן למנוע פתיחת קרנות פנסיוניות על-ידי הקיבוצים. היו קיבוצים שהחליטו, עקב ההתערבות הזו, למכור את הביטוחים שכבר פתחו.
הטיעונים האידיאולוגים ששימשו את מנהיגי העבר אינם חשובים כיום, אולם כדאי לזכור, כי התפיסות הללו פרחו בעיקר, כאשר הארגון והשיטה השיתופיים שלטו בכיפה. קיבוצים רבים הצליחו במשך השנים לתקן, לטפח ולשקם את מערכות הפנסיה שלהם, אולם נשארו גם כאלה שלא הספיקו, לא השכילו או פשוט התקשו לעשות כן. ונזכור, שמתקופה מסוימת אין יותר ערבות בין קיבוצית. כך נשארו כאלה, אשר יישום הנושא הזה בתוכם מתמהמה.
עכשיו קופצים כהרגלם הגורמים, אשר קשה להם לשאת את הצלחת תהליך ההתחדשות המתבצע זה מכבר בקיבוצים, ופותחים במתקפה רבתי על המורשת אשר הם עצמם דאגו יותר מכל לקבע ולהשליט בהם. לא רק זאת, אלא שאפילו את אמות המוסר ששימש בזמנו על מנת למנוע פנסיה מהקיבוצים, רותמים כדי לתקוף בעזרתן את אלה המתקשים לבצע זאת כלכלית.
אבל חשוב לזכור מספר נתונים משמעותיים נוספים: גם היום מקבלים הפנסיונרים ה"שיתופיים" תקציב מוקטן בקיבוציהם כתוצאה מהיותם משפחות ללא ילדים; גם היום נמסרים הפנסיה והביטוח הלאומי שלהם, בין היתר, למי שאינם מתפרנסים כתוצאה מהשיטה השיתופית; גם היום אם אין בידי הוותיקים הללו מקורות הכנסה חיצוניים, אין ביכולתם לעזור לילדיהם בעת צורך, ולעיתים אף לא לבקרם; ועוד היום הנכסים שהוותיקים הללו עמלו עליהם כל חייהם נמסרים חינם אין כסף לנקלטים, גם אם לחלקם דירות ורכוש העומדים בעת הצורך לרשות ילדיהם, שלא בחרו להישאר בקיבוץ. כן, הפנסיונר או הוותיק השיתופי הוא בהחלט נושא בעל משמעות מוסרית מרחיקת לכת וחבל להפכו, גם אם בהסכמתו האידיאולוגית, לכלי נשק במאבק הזה.
העתקת קישור