לא להסכים בשום אופן לבוררות, עדיף להגיע לבית המשפט
הוספת תגובה לדף  זכות בסיסית חסרה - יעוץ משפטי לחבר הקיבוץ היא זכות בסיסית ולגיטימית שאיננה מוסדרת. מעט מדי חברים ערים לבעיה הזו. הגיע הזמן להתעורר - ותגובת עו
שם הכותב:  סולומון
נושא / כותרת  לא להסכים בשום אופן לבוררות, עדיף להגיע לבית המשפט
תוכן ההודעה:  "חשש מפסק בורר "אימתי"

חוק הבוררות הנוכחי החליף את הפקודה המנדטוריות משנת 1926, שהועתקה כמעט ללא שינוי מחוק הבוררות האנגלי משנת 1889. החוק מעניק כוח רב לבורר, ומקשה לערער על קביעתו.

למרות רצונם של הצדדים לזרז הליכים משפט ולא להיתקע בפקקי התיקים המשתרכים בבית המשפט, רבים חוששים לפנות לבוררות, מחשש לקבל פסק בורר "אימתני".

בניגוד לדיון בבית משפט שבו ניתן לערער על החלטת השופט ולפנות לערכאה גבוהה יותר, חוק הבוררות הקיים אינו מותיר מקום רב לערעור על פסק הבורר. עקב כך נאלץ הצד "המפסיד" הבורר לפנות לבית המשפט בבקשה לפסול את פסק הבוררות, אך בדרך כלל בקשות אלו נדחות כשבית המשפט מציין כי הוא לא מהווה ערכאת ערעור.

בשנת 2005 נדונו כ-400 סיכסוכים באמצעות בוררות, מתוכם באמצעות לשכת עורכי הדין נדונו 73 סכסוכים בבוררות. ברוב מקרי הבוררות אחד הצדדים לא היה מרוצה מפסק הבורר ופנה לבית המשפט, אך רק מעטים בוטלו על ידו.

מתי ניתן לבטל פסק בוררות?

ובכל זאת, על פי חוק הבוררות ישנן 10 עילות שעל פיהן יכול בית המשפט לבטל את פסק הבורר. רובן נוגעות לתקינות ההליך ואינן מאפשרת לערער על תוכן פסק הבורר.

עילות אלו מופיעות בחוק הבוררות כ"סעיף 24" לחוק, ונותנות רשימה מוגבלת של סיבות לפיהן יבטל בית משפט פסק בורר:

לא היה הסכם בוררות בר תוקף.
הפסק ניתן על ידי בורר שלא מונה כדין.
הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו על פי הסכם הבוררות.
לא ניתנה לבעל דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו.
הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו.
הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק הדין, והבורר לא עשה כן.
הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין, והבורר לא עשה כן.
הפסק ניתן לאחר שחלפה התקופה לנתינתו.
תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור.
קיימת עילה שעל פיה היה מבטל בית משפט פסק דין סופי שאין עליו ערעור (הכוונה למעשה תרמית הקשור לניהול הבוררות - א.ש.).

בורר לא מוכרח להיות בעל רקע משפטי

ומי יכול להיות בורר? בניגוד לשופט שמחוייב להליך מינוי ולהשכלה משפטית, הבורר אינו מחויב לכך. בורר יכול להיות כל אחד בעצם, ובלבד שיהיה מקובל על הצדדים. כך יכול להיווצר מצב בו לבורר סמכויות יותר חזקות מהשופט, כשהוא למעשה אינו שופט.

בנוסף, בורר אינו חייב לנמק את פסיקתו (אלא כן התחייב), זאת כאשר שופט מחוייב לנמק את פסיקתו, לעיתים על פני מאות עמודים".

מתוך YNET

העתקת קישור