תשובתו של עו"ד גנז היא בבחינת חוצפה מקצועית
הוספת תגובה לדף  זכות בסיסית חסרה - יעוץ משפטי לחבר הקיבוץ היא זכות בסיסית ולגיטימית שאיננה מוסדרת. מעט מדי חברים ערים לבעיה הזו. הגיע הזמן להתעורר - ותגובת עו
שם הכותב:  עורך הדין שחיווה דעה
נושא / כותרת  תשובתו של עו"ד גנז היא בבחינת חוצפה מקצועית
תוכן ההודעה:  תשובתו של עו"ד גנז היא בבחינת חוצפה מקצועית שלא קראתי כמוה אלא בתגובותיהם היהירות של פקידי מדינה שכל הכוח נתון בידיהם, ואכן כך הם פני הדברים כאן. אין לעו"ד גנז הגדרה המתקרבת למשפטית מהו הקיבוץ המתחדש, במה הוא שונה באמת מהתייבות קבילתית שלחבריה יש כמה אינטרסים משותפים ביניהם ואשר להם אין תקנונים חובקי ומדירי חיים. לפי המתואר מפיו, ואני מדגישה, מפיו ולא דווקא מפיהם של החברים, מתנהל כאן עושק ונישול זכויות לאור היום בחסות תקנונים עלאק, ושיתוף פעולה של הגורמים במדינה. יש כאן שיתוף פעולה של הימין בממשלה והטיפשים וחסרי האיכפתיות במינהל המדינתי יחד עם קבוצה של קיבוצניקים החפצים להפוך לאפנדים כלכליים וממשים רצון זה די מהר ובטוח. לא הייתי מוצאה מכלל מחשבה שיתוף פעולה כלכלי. עד שהזרם השיתופי לא יפתח כלים כגון מחלקה לייעוץ משפטי נגדית, המסוגלת לקדם או לעצור חקיקה ולתבוע או להגן על החברים בעניין השיתופיות, לא תוכלו לעצור את הנישול בקיבוצי ה"התחדשות" , ולא תוכלו לעצור את התקדמות הרכבת הדורסנית הזו לעבר קיבוצים שניצלו לעת עתה ממאכלת תאוות הבצע של חברים מוכשרים.
העתקת קישור