קיבוץ עינת לדוגמה
הוספת תגובה לדף  אין דבר כזה 'קיבוץ מתחדש'
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  קיבוץ עינת לדוגמה
תוכן ההודעה:  נסה את בינתך עוזי במקרה קיבוץ עינת
בשנים האחרונות התבשרנו מדי פעם בכותרות מרעישות על הפלא 'המתחדש' אלוף העולם ב'צמיחה דמוגרפית' ו'קליטת בנים' קיבוץ עינת שלאחר הפיכתו ל'קיבוץ מתחדש' ולאחר שנקבע בו חגיגית "היום הקובע' לשיוך דירות הכפיל את מספר חבריו ו'קלט' למעלה ממאתיים 'חברים חדשים בעצמאות כלכלית' וחוילק להם בנדיבותו כי רבה מגרשים לבנייה עצמית ואף דירות קיימות...

לרוע מזלם הם עשו זאת לאחר מרץ 2007 כך שכל אותם 'חברים חדשים' יאלצו לעת יישומו בפועל של שיוך הדירות לשלם כחצי מיליון שקלים עבור כל מגרש שכבר קיבלו מהקיבוץ 'בחינם'...

הפעל נא את בינתך ונסה לנחש מתי יחליטו שם לבצע בפועל את ההחלטה על 'השיוך'... שהרי כבר היום מספר 'החברים החדשים' שווה למספר הותיקים אז מה יהיה בעוד עשר שנים? ובעוד עשרים?...

ותיקי עינת יכולים לשכוח משיוך דירות.
העתקת קישור