חבר משונה - אתה נלאה מבינתי, באמת....
הוספת תגובה לדף  אין דבר כזה 'קיבוץ מתחדש'
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  חבר משונה - אתה נלאה מבינתי, באמת....
תוכן ההודעה:  חבר משונה יקר עד מאוד, תגיד לי יש יום קובע בכול הקיבוצים המתחדשים שהתחילו תהליכי שיוך? יש, כי בלי זה אין שיוך לפי 751...
אז יש לנו יום קובע ב 2003, מה המשמעות של היום הקובע? היום הזה מקבע את זכויות החברים החיים ביום ההוא ב 2003.
כלומר מר משונה, שאם יהיה שיוך בפועל 10 שנים לאחר מכן ב 2013, ולצורך העניין 10 חברים כבר לא יהיו עמנו, קורה, יורשיהם יקבלו חזקה על דירתם, בדרך כלל מדובר בבנים או הבנות של החבר הנפטר.
הסבר לי בבקשה איך זה מסתדר עם אמירתך הנחרצת: "בכלל ותמשיך לעשות הכל בכדי למנוע אותו ע"י 'דחייתו למועד מאוחר יותר' ככל האפשר עד שממילא בעלי העניין, קרי החברים הותיקים, ימותו.."
הזכויות של הוותיקים יישארו, אם לא להם ליורשיהם, וגם בזה יש איזה נחת.
עוד דבר אחד חשוב, למי בדיוק אכפת מה חושבים שם בליאונרדו? יותר חשוב לי מה חושבים במועצה שלי בקריית שמונה, אז שיפטפטו עצמם למוות הפקידים בת"א, שיתמכו בהזיות של מחלקת המשימות ובשאר עסקי אוויר, אנחנו הולכים בדרכנו, ואנחנו לא לבד.
העתקת קישור