למרות הכל, סיפור ההרחבות למיניהן הוא ביטוי לכישלון
הוספת תגובה לדף  תזכורת קיבוצית
שם הכותב:  משה שיאון (פיינשטיין
מקום מגורים:  מבא-חמה
נושא / כותרת  למרות הכל, סיפור ההרחבות למיניהן הוא ביטוי לכישלון
תוכן ההודעה:  1. גם לו היתה נכונה ההנחה שאין ברירה אלה להקים הרחבות/שכונות קהילתיות הרי זה סיפור של כישלון ההמשכיות. - כאוהב קיבוץ-אמיתי עלי להודות בכך,ספק אם זה שייך רק לקיבוצים המשונים.
2. סיפור ההרחבות מחייב בהמשך פיצוץ על רקע שוני במצב החובות/כויות ונושא החיובים,אולי יקח דור ואפילו יותר אך אין ההיגיון נותן ששני מעמדות כה סותרים עם רמת עניין כה סותרת יוכלו לחיות ללא שינוי מעמיק ובשלום.
3.רבים מאתנו התנדבו לבא אל השום-מקום ממקומות מבוססים ומאוד תרבותיים,התנדבנו אל חזית העשייה. ביננו מי שהתעייף,צבר מטענים,כעסים פחדים ועוד ועם זאת יש ביננו רבים הנותנים את כל יכולתם גם ללא תמורה, זה פחת מאוד בקיבוץ-המשונה אך אני מעיד שעוד קיים אצל אלו שהפעם תרומתם בולטת יותר.
- אצלנו ההרחבה טרם אוישה אך יש תושבים הנירתמים בחגים לסייע,כמובן ללא תמורה. הם אינם מעורבים יותר מדי,חסרי מטענים וחשבונות, אם זאת גם אינם ערבים לדבר.
* לסיכום, אנשים טובים יש בכל מקום, גם תורמים ומתנדבים ואין זה סותר את הצורך באגודות השיתופיות קיבוץ-אמיתי כיחידה חברתית מובילה,לוחמת על דרכה,חברה המשכית בעלת משימות לאומיות.
העתקת קישור