האם מרקס היה מרקסיסט? מאת גדעון שפירא.
הוספת תגובה לדף  מרקס והאידיאולוגיה
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין-השופט
נושא / כותרת  האם מרקס היה מרקסיסט? מאת גדעון שפירא.
תוכן ההודעה:  אני קורא את המאמר שלמעלה ואיני מבין מהו מקור המוטיבציה לכתוב אותו. מהות והגדרת האידיאולוגיה אינם כה חשובים בכלל ולבטח לא להבנת מרקס או לקבל את תורתו. מקובל לחשוב, כי ממול לאמירתו של מרקס על "הדת כאופיום להמונים", החזירו לו כי "גם האידיאולוגיה היא אופיום להמונים" ולא מסוג הרבה יותר טוב. כלומר, לאידיאולוגיה תפקיד הדומה לזה של הדת. אני מסכים לכך בהחלט.
אבל לעניות דעתי ועם כל הכבוד, קיימים שלל נושאים החשובים בהרבה לצורך הבנת מרקס והמרקסיזם ולהחלטה האם לקבלו אם לאו:
1. מדוע המרקסיזם לא התקבל בחברות שאליהן הוא כוון? הרי שיטת מרקס הייתה אמורה להוות התפתחות גבוהה יותר של החברה (מפיאודליזם דרך בורגנות וקפיטליזם לחברה נטולת מעמדות ומתקדמת מבחינה אנושית). מדוע דווקא בחברות המערביות המתאימות למהלכים מסוג כזה, לא התנדבו לאמץ את הצעותיו? נכון, אנשים אינם מוותרים מרצונם החופשי על הישגים, אבל זהו הסבר עלוב למדי. הרי מדובר בשלב גבוה ומתקדם בהתפתחות האנושית ההכרחית, כפי שהוא האמין ולדעתו גם הוכיח.
2. מדוע דווקא חברות עולם שלישי הפכו קרקע לתכתיב המרקסי? הרי מצבן לא אפשר להן באמת לבחון את המרקסיזם על מנת להחליט האם לקבלו באופן חופשי.
3. מדוע הפילוסופיה של החירות והשחרור, אשר מרקס ראה את עצמו בין מבשריה ומגדיריה, הייתה לבסיס לשלטונות הטוטליטאריים, העריצים והרצחניים ביותר לא כלפי אויבים מחוץ, אלא על מיליוני בני עמם שלהם ממש?
4. מה יש בתיאוריה המרקסית שניתן לשלול בשמה את החופש והחירות מבני אדם באופן כל כך קיצוני, שיטתי ומקיף?
5. מדוע בפילוסופיה הזו לא התפתחה המלצה ודרך להתמודד עם סכסוכים ואי הבנות יום-יומיים בין בני אדם החיים בסביבה דומה?
6. מדוע במסגרת תיאוריה ששללה את הדת מכל וכל צמחה הגירה המונית בסגנון דתי. הגירה שרק התפרצויות דתיות נוצריות ואיסלמיות בתקופות ידועות דמו לה? לא רק זאת, אלא שבתחומה קמו "אינקוויזיציות" ששמו בצל את האינקוויזיציה הנוצרית.
7. ישנן עדויות מתקופתו של מרקס על אופיו הטוב והרחום ואולי גם תמימותו כי רבה. בתו סיפרה מפיו למשל, שהדבר השנוא עליו ביותר היה תופעת ההתרפסות. מדוע אם כן, יכלו לקום בשמו מנהיגויות, שההתרפסות שימשה המכשיר העיקרי לצורך תפקודן? (האם זה מזכיר משהו?). שאלה מתבקשת נוספת היא, האם מרקס בעצמו היה הופך מרקסיסט על סמך תורתו אילו הזדמן לכאן בימים אלה?
8. ידועים אנשים שהזהירוהו אישית ובעוד מועד על העלול להתרחש, אם תתגשם הדוקטרינה המהפכנית שלו. המפורסמים והמובילים בהם היו פרודון ובאקונין, מכולם אצטט כאן את הרוסי באקונין: "אסור למסור את השלטון לידי שום אדם. אם הפועלים יקבלו את השלטון הם יחדלו להיות פועלים ויהפכו לשליטים. הם ידאגו לאינטרסים של השליטים ולא של מעמד הפועלים". נאמר לו במפורש, כי "אם מונעים מבני אדם להתחרות על העושר, הם מתחילים להתחרות על מעמד או על שררה וזה לא יותר טוב". גם בובר, בין רבים, פרסם כתבים פולמוסיים כנגד רעיונות מרקס, בעיקר בנושא הסוציאליזם האוטופי.
9. אפשר להוסיף ולהוסיף גם על הגל אביו הפילוסופי והרוחני, אשר לרוע מזלו מייחסים לו אבהות גם על הלאומנות הגרמנית, כמו למרקס על הקומוניזם (ברור ששניהם לא התכוונו לרע) . אבל דבר אחד ברצוני עוד להדגיש: הדוקטרינות של הגל ומרקס מהוות דטרמיניזם עקיב בהתגלמותו בדומה לחרדיות האומרת, כי לאף אחד אין רשות להתערב בשיקולי הבריאה או לחילופין אצלם, ברציונאליות המופשטת והמוחלטת של הטבע, שהם הצליחו לפענחה. מכאן נובע גם הפולמוס על האוטופיה כיסוד היוזמה האנושית החופשית. לפי זה ניתן לזהות גם אצלנו מי הם דטרמיניסטים.
מקורות: אנשי הגות, הפילוסופים הגדולים, נתיבות באוטופיה, ויקיפדיה.
העתקת קישור