???
הוספת תגובה לדף  גול עצמי
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  ???
תוכן ההודעה:  את מי בדיוק מבקש הכותב לייצג במאמר המוזר הזה?
מי זה "אנחנו"? ש"הפקרנו" ו"תקענו" ו"לא מפסיקים להזיק לאינטרסים שלנו"?

אנחנו זה "הקיבוצים"?
הרי רובנו כבר עברו 'שינוי'..
אנחנו זה "החקלאים"?
רק פרומילים ספורים מאיתנו עדיין עוסקים בחקלאות..
אנחנו זה "החברים"?
אז רובנו המכריע כביכול כבר הכריע ואף הצביע - לא רוצים "קיבוץ" ולא "חקלאות" רוצים הפרטה.. רוצים בית פרטי פרנסה פרטית ועצמאות..

הכל כביכול כמובן..
כי אין ל'מנהיגינו' ולאוסף העסקנים עורכי הדין ושאר שהשתלטו על 'ניהולנו' כל כוונה לתת לנו את מבוקשנו ולפעול למען האינטרסים 'הפרטיים' האלו שלנו.. הם פועלים וימשיכו לפעול רק לטובת האינטרסים הפרטיים שלהם

ואליהם מצטרף כאחד מבשרם גם הכותב, ה'חבר' שפירא שלכאורה אמור ליצג התנגדות טוטאלית לעצם רעיון ההפרטה שכל 'הרעות החולות' אותן הוא מתאר במאמרו ממנו נובעות שהרי ללא הרצון 'שלנו' עצמנו להפריט את בתי המגורים ואת אמצעי הפרנסה לא היה לנו שום 'מאבק' עם 'המינהל' והעולם היה ממשיך כמנהגו כמו בימים עברו..

אבל לא
במקום לבדל את עצמו ואת 'שולחיו' כביכול כקיבוצים מסורתיים ולפעול למען המשך ההסדרים 'ההיסטוריים' והטובים לגביהם בנפרד מ'הקיבוצים' לשעבר המכונים בציניות "מתחדשים" הוא עושה את ההיפך!

כנראה מתוך מחשבה 'קדימה' על היום בו 'ההפרטה' תגיע גם לקיבוצו, הוא בוחר דווקא ב'אחדות השורות' ובמין "אנחנו" שכאלו הכוללים גם קיבוצים וגם שאינם עוד כאלו 'משווק' לנו נוסחאות כגון:
"..גם מי שרוצים לשייך את הדירות לחבריהם יכולים לעשות זאת על בסיס "הנחלות ומשבצת הכוללת", המוחכרת לאגודה השיתופית בחוזה לדורות. אפשר לעשות זאת בדרך של "שיוך חוזי", ללא פיצול המשבצת, ללא פרצלציה וללא שיוך קנייני של המגרשים והדירות.."
העתקת קישור