לעזרא - אכן השתייכות אישית-בחירתית למחנה השיתופי
הוספת תגובה לדף  רעיון משותף קודם לכתובת משותפת
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לעזרא - אכן השתייכות אישית-בחירתית למחנה השיתופי
תוכן ההודעה:  עזרא שלום -

לפני כארבע שנים התראיינתי יחד עם חיקי כספי ל"ידיעות הקיבוץ" , וזאת
משנודע לי שכמוני גם הוא , חיקי , מדבר על "תנועה שיתופית חדשה" .
במהלכו של הראיון , שנערך ע"י ארנון לפיד , טרחתי לציין ולהדגיש את
העובדה שחיקי משתייך לקיבוץ דיפרנציאלי ואני לקיבוץ שיתופי ומשום
שראיתי בכך אלמנט שמשלב כוחות משני הזרמים - אבל תוך זמן לא
רב נתברר ששנינו אמנם מדברים , כנ"ל , על "תנועה שיתופית חדשה",
אבל כ"א מאתנו רואה אותה מזווית שונה לגמרי : חיקי , שחי כאמור
בקיבוץ דיפרנציאלי , מדבר על תנועה חדשה שמבוססת על פרישת הקיבוצים השיתופיים מהמסגרת התנועתית הכללית , בעוד שאני מצדי ,
החי כאמור בקיבוץ שיתופי , מדבר על תנועה שיתופית חדשה שתתבסס
לא על "קיבוצים" אלא על "חברים" שישתייכו אליה באופן אישי-בחירתי
ולא עוד על בסיס קולקטיבי-אוטומטי כפי שזה מקובל כיום לגבי השתייכות חברי הקיבוצים השיתופיים למט"ש . וזה שחיקי דיבר על פרישת
הקיבוצים השיתופיים מהתנועה כשהוא עצמו משול ליהודה הלוי ש"לבו
במערב" עורר בעיני שלי תמיהה לא קטנה .

גם אתה עצמך , עזרא , כתבת ודברת , לפני כשנה ושנתיים , על הקמת
תנועה שיתופית נפרדת ,ואם איני טועה זו הפעם הראשונה שאתה מדבר
עכשיו (!) על תנועה שיתופית חדשה שתתבסס על השתייכות אישית
אליה (לא של עוזי ודומיו , כמובן) . ובנקודה זו ברצוני לקשור את
עמדתך שלך עם עמדתי שלי מנקודת מבט נוספת : בסיומו של מאמרך
משלשום אתה מוסיף ומציין את העובדה שנציגי הקיבוצים השיתופיים
נעדרו כמעט לחלוטין מכנס המט"ש שנערך לפני כחצי שנה בערבה .
ההסבר שלי לכך הוא שכאשר ההשתייכות (למחנה השיתופי) היא על
בסיס קולקטיבי-אוטומטי ולא על בסיס אישי-בחירתי זה "מזמין" יחס
של אדישות - וזו אחת הסיבות שהביאה אותי כבר לפני חמש שנים
למסקנה שיש לבסס את המחנה-השיתופי על השתייכות אישית אליו
ולא עוד קולקטיבית כמקובל כיום .

קיפי / מעגן-מיכאל

נ.ב - בהנחה שעוזי "שלנו" ימהר ללגלג על דברי הנ"ל , מה לו
לעוזי שישלול את התערבותו המתמדת של יואל בעניינים ונושאים
שאינם נוגעים בתחומו שלו ?

העתקת קישור