איציק - חלוקה צודקת ושכר הוגן.....
הוספת תגובה לדף  מלים שוות
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  איציק - חלוקה צודקת ושכר הוגן.....
תוכן ההודעה:  איציק
אינני מבין בדיוק על מה אתה מדבר, הראתי שאין הפרטה של ממש בקיבוץ המתחדש, השמות המכובסים לשכר "שכר דיפרנציאלי" שהוא בעצם השכר הרגיל המשולם בשוק, אבל המילה המפוצצת "דיפרנציאלי" השתרשה עמוקות בשיח הציבורי הקיבוצי, ואם תשאל את השיתופניקים מהמט"ש מה ההבדל בינו לבין שכר רגיל המשולם לכול, יתקשו להסביר.
בדיוק כמו הפרטה, זו איננה קיימת באמת, כי רכוש הכלל נשאר נכון לעכשיו בידי הכלל, ויש חשיבות למילים ולשימוש בהן, מכיוון ששתי המילים הכי שימושיות בשיח הקיבוצי הן "הפרטה" ו"שכר דיפרנציאלי" והוכחתי שאין בהן דבר, נדמה שהשיח הוא די רדוד, וממש לא אמיתי.
לגבי תשלום יתר למקצועות שציינת, לא ידוע לי על קיבוצים שמשלמים שכרם של עובדים סוציאלים ומורים, חברי קיבוץ וגם לא, כך שאינני יורד לסוף דעתך, חברי קיבוץ שממצים כושר השתכרותם ואינם מגיעים לרף שנקבע, זכאים לרשת ביטחון, עזור לי ולקוראים להבין אותך.
העתקת קישור