חיידק ההפרטה טרף את אברהם שרון ונגוז....
הוספת תגובה לדף  מלים שוות
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  חיידק ההפרטה טרף את אברהם שרון ונגוז....
תוכן ההודעה:  אברהם שרון, נטרף על ידי חיידק ההפרטה, ככה הוא קורא למה שעובר על הקיבוצים המתחדשים.
קודם כול בואו ונבדוק מה היא הפרטה, הפרטה משמעה היא העברת הבעלות מהכלל אל הפרט, ומעניין לעקוב אחרי הנושא הזה בקיבוץ ש"הופרטו" כביכול.
בקיבוץ של פעם זה שאברהם כה מתגעגע אליו, הכול היה של כולם, לא היה לנו כילדים בשנות החמישים ותחילת השישים, דבר אחד שהיה ממש שלנו, גם התקנון של הקיבוץ הבהיר הבהר היטב, שכאשר אתה הולך לחלקתך בבית הקברות הקיבוצי, דירתך וכול אשר בה חוזר לבעלים, הקיבוץ.
לאט אבל בטוח חל מהפך בנושא הרכוש הפרטי,צמח לו הרכוש הפרטי בבית פנימה, לא עוד התבקשנו להחזיר כול מתנה שקיבלנו ל"מחסן" שם זה חולק לפי מדדים שקבעה ועדה, שלעתים חבריה העבירו את רכוש האחר אליהם, אבל הכול היה ברוח התקופה.
אברהם מבכה על ההפרטה, איזו הפרטה אברהם? הקופה בחדר האוכל, ברוב הקיבוצים זו הייתה ה"הפרטה" הראשונה, אבל האם הייתה זו הפרטה? כמובנה במילון ההפרטות? חדר האוכל נישאר אז, בידי הקיבוץ, הציבור, החברים קיבלו לחשבונם את תקציב המזון לפי מה שהוצא שנה-שנתיים קודם, ועכשיו אחרי שהכסף שכן בתקציבם בהנה"ח (שהיה ממילא ברוב המקרים תקציב וירטואלי - לא כסף של ממש. נדרשו החברים לשלם בעת שלקחו את האוכל, לעבור בקופה, כאן כושר ההמצאה הקיבוצי עלה על גדותיו והטריק של כיסוי המנה באורז, הפך לשיטה, אבל ההייתה כאן הפרטה? ודאי שלא, לחברים נישאר עכשיו יותר כסף בתקציב, והוצאות ענף המזון ירדו ב50-60%, ככה הדבר עבר ממוקד הוצאה אחד לאחר, מרכולית, חשמל ועוד.
אבל זו לא הפרטה, זה ניהול יותר נכון של התקציבים בקיבוץ, העברת האחריות לחבר, הפרטה? זו כמובן שלא הייתה כאן.
הפרטה תתרחש כאשר בקיבוצי, הדירה ששייכת לכלל תהיה שלי, שלי ממש רשומה בטאבו, הפרטה היא כאשר העסקים בקיבוץ יהיו בחלקם שלי על ידי שיוך נכסים אמיתי, ויחלקו דיבידנד, הים הם של הכלל, האגודה, אין כאן הפרטה.
אני מניח שכמו רבים, מנסה לטעון אברהם, שהשכר הנכנס לחשבונו של החבר, זאת היא ההפרטה, אבל גם זו לא, זה חלוקה נכונה יותר של ההכנסות, קודם לכן הכול זרם לקופה אחת והוצא בצורה לא שוויונית ע"פ קריטריונים מעוותים, היום עם מיסוי פרוגרסיבי גבוה, חלוקת המשאבים נכונה יותר, גם היום חוקי הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש עדיין מאפשרים לתחמנים ל"סדר" את המערכת בכלל לא רע, אבל הרבה פחות מבעבר.
עכשיו צא והראה לנו אברהם, על איזה חיידק אתה מדבר? זה שבמקרה טרף אותך? או זה שבאמת "טרף" אותנו?
העתקת קישור