יעוץ משפטי
הוספת תגובה לדף  זכות בסיסית חסרה - יעוץ משפטי לחבר הקיבוץ היא זכות בסיסית ולגיטימית שאיננה מוסדרת. מעט מדי חברים ערים לבעיה הזו. הגיע הזמן להתעורר - ותגובת עו
שם הכותב:  יואל
מקום מגורים:  קיבוץ
נושא / כותרת  יעוץ משפטי
תוכן ההודעה:  יש בעיה למי לפנות כשרוצים להתיעץ.
מניסיון בקיבוץ צפוני, למרות חוות דעת של המחלקה המשפטית, מזכירת קיבוץ בחרה להתעלם מהחוק והתקנות. מה אמור לעשות חבר קיבוץ פשוט?
למי לפנות ועם מי להתיעץ?
המחלקה המשפטית לא תצא כנגד הקיבוץ, גם לא תילחם מלחמתו של החבר.
מי יודע מה עושים?
העתקת קישור