תנאי ה"פרישה" של רייכמן
הוספת תגובה לדף  מלים שוות
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  תנאי ה"פרישה" של רייכמן
תוכן ההודעה:  תנאי הפרישה של רייכמן
מן הראוי כי יפורסמו
לפרטיהם :

גובה הפנסיה
פיצויי הפרישה
וההסכם המיוחד

מעציב לחשוב
כי מנהל חבר קיבוץ
"עושה "לביתו ולמשפחתו על חשבון חברים
אחרים בביתו ובתנועתו.
וה"שמיים" הם הגבול
ליכולותיו
ל"נגוס" מהקופה הציבורית.

בטוחני כי אם מקרה קיצוני
זה לא יטופל על ידי התנועה כיאות תהיה לכך
השפעה על העמקת הפערים
הן בתנועה והן בקיבוצים .
העתקת קישור