שכבת המנהלים החיצוניים שבכל קיבוץ
הוספת תגובה לדף  קיבוצניק ואוליגרך
שם הכותב:  חבר פשוט
נושא / כותרת  שכבת המנהלים החיצוניים שבכל קיבוץ
תוכן ההודעה:  במה זה שונה משכבת הניהול החיצוני העושה היום בכל קיבוץ כברצונה ?
מאין יכולת לחברי הקיבוץ להתאגד לשמירה על רכושם, עיקר 'השינוי' הוא הפרד ומשול', הוא 'נשאב' בידי אותה שכבת ניהולית הלוקחת לעצמה סכומי כסף שאין קשר בינם לבין יכולתו הכלכלית של הקיבוץ עליו הם מופקדים ואין קשר בין מה שהם לוקחים לתוצאות ניהולם הכלכלי !
ממילא היא היום פה ומחר שם, אין לה סיבה מיוחדת לשמור על נכסיו של קיבוץ זה או אחר.
ההנחה כי חברי הקיבוץ לא לוקחים על עצמם את משרות ניהולו כי אינם מתוגמלים כיאות, אין לה אחיזה במציאות. מתברר כי הקיבוץ מתרוקן כליל וחבריו בעלי היכולת לא מוכנים לחזור ולנהלו למרות התגמול השמן המובטח !
העתקת קישור