בולשביזם
הוספת תגובה לדף  הבולשביזם של החופש - פעם כשהקיבוץ קנה לכל הילדים אופניים זהים, קראנו לזה "בולשביזם". היום כשילד דורש מהוריו לקנות לו פריט (לעתים בלתי נחוץ) זהה
שם הכותב:  ורמל
מקום מגורים:  צפון
נושא / כותרת  בולשביזם
תוכן ההודעה:  מי שאוצר המילים שלו כולל את המונח בולשביזם בכל משפט שני,צריך לדעת שמונח זה מתיחס לשלטון הרוב והפך שם נרדף לדורסנותו של שלטון הרוב, המדכא כל נסיון לאמירה אחרת מצד המיעוט ולא בוחל לשם כך בשום אמצעי, כולל אי אמירת אמת.
להציג את הדברים כאילו הבולשביזם הוא סגנון פעולתו של המיעוט השיתופי המנסה להשתלט כך על הרוב הוא צורת הצגה בולשביסטית אופיינית!
בקיבוצי השיתופי, עד היום אגב,לא היתה זו בעיה כל כך גדולה לגייס את הרוב הנדרש לשינוי סעיף 118 וגם להוריד בהזדמנות חגיגית זו את סרח העודף הישן של ניר שיתופי. מתברר שהדבר אפשרי אם באים ביושר ובהגינות אל ציבור החברים ומסבירים לו את התועלת לכלל שיש כאן. כמובן שאם המטרה היא להביא תועלת לשכבה מסוימת בלבד יש לנקוט באמצעים אחרים, בולשביסטיים, למשל לספר לחברים על רשת הבטחון המהוללת, כאשר כבר אז יודעים שהיא לא תחזיק מעמד...
בולשביסטי הוא נסיונו הנמשך של הרוב בתנועה,
הדיפרנציאלי, לכפות את דעתו על המיעוט השיתופי
ולהמשיך לנסות לפרק את הקיבוצים השיתופיים, גם באמצעים של הכפשה מילולית, כמו שנעשה לעיתים באתר זה.


העתקת קישור