מהעולה מדברי המאמר יש כאן הצלחה נקודתית
הוספת תגובה לדף  אצלנו זאת הרחבה. לא החרבה
שם הכותב:  משה שיאון (פיינשטיין
נושא / כותרת  מהעולה מדברי המאמר יש כאן הצלחה נקודתית
תוכן ההודעה:  מדברי המאמר, כבר פעם שניה עולה שמדובר בהצלחה נקודתית, אולי ראויה לחיקוי במידת האפשר.
- אין לי ספק שלאורך שנים לא יתאפשר לקיים ביישוב אחד חברה שבה חברים בעלי זכויות בסיסיות שונות. בנושא זה טמונה בעיה שעלולה להיות קריטית לצורת חיים ייחודית כשלנו שיש להודות על האמת שהיא גם קיצונית ולפעמים בכיוונים שבגין הקצנתם אנו מגנים אחרים. לחברי הקיבוצים זכויות יתר כממלאי שליחות לאומית והגדרת מדינת ישראל כמדינת לאום.יש בכך קורטוב של גיזענות ופשיזם בל יגונו, כפי שיש בכל מדינה המגדירה עצמה כמדינת לאום. בתי מישפט, בפרט גית מישפט גבוה לצדק אינו יכול לאהוב את זה. אזרחי מדינה יהודים לא יוכלו לסבול אפלייה לאורך שנים/דורות. בצדק מבחינתם יתבעו השוואת זכויות ולזכות ראשונים אין כל משמעות מעבר לזכויות הוותיק בת"א - על פניו.
- בהרחבות קהילתיות לא תהיה כל דרך למנוע כניסת אזרחים בני כל שבט, דת ובלבד שיהיו אזרחי מדינת ישראל ובעתיד בהחלט הוויית אפיק יזום ללאומיות פלסתינית. למי שחשוב שמדינת ישראל תהיה מדינת היהודים ולו כהגדרת ההפלייה האחרונה במדינה צריך שיבין את גודל הבעיה.
- מי שמוכן להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, מה שבבירור יהפוך בהמשך לפלסתין הגדולה אינו צריך לדאוג מהתהליך.
העתקת קישור