שקרנות השופטים
הוספת תגובה לדף  שטייניץ - תקוה שנכזבה - תפקידו של בית המשפט העליון הוא למנוע פגיעה בזכויות יסוד של האזרח ובחוקי יסוד שחוקקה הכנסת
שם הכותב:  לולו
נושא / כותרת  שקרנות השופטים
תוכן ההודעה:  רק החל מאמצע משנות האלפיים ניתנים לצדדים הפרוטוקולים של הדיונים. מלפנים אלו לא ניתנו והציבור חונך ששופטים נבחרים גם על פי יושרם ולכן אין להטיל ספק בהגינותם ברמת המוסרית ומובן מאילו שהדיווחים מדויקים. אך עם קבלת הפרוטוקולים לאחר ההלם הראשוני בשל אי זיהוי תוכן הכתוב עם הנאמר בדיונים, חושכות עיניהם של רבים. הפרוט ולים שיקרים והם נכתבים על פי התוצאה שכל שופט רוצה להגיע אליה. האם נראה סביר שכל זמן שלא ניתנו ]פרוטוקולים היה הכל כשורה ורק משהחלו לחקם שופטים החלו לשקר? מובן שלא. מלפנים היו אנשים נשארים תוהים ומבולבלים בגלל החלטות שופטים ולא מבינים כיצד יוכלו להצדיקם. עתה נתברר. ניתן להצדיק כל החלטה אם מסדרים את הפרוטוקול כך שיתאים לה, ולא משנה מנה התרחש בדיון באמת.
העתקת קישור