זכויות החבר בקבוץ
הוספת תגובה לדף  זכות בסיסית חסרה - יעוץ משפטי לחבר הקיבוץ היא זכות בסיסית ולגיטימית שאיננה מוסדרת. מעט מדי חברים ערים לבעיה הזו. הגיע הזמן להתעורר - ותגובת עו
שם הכותב:  אמנון דוידוב
דואר אלקטרוני  amnonad@kfar-menachem.org.il
מקום מגורים:  קיבוץ כפר מנחם
נושא / כותרת  זכויות החבר בקבוץ
תוכן ההודעה:  עם השינויים המתרחשים בקיבוץ המתחדש (המתפרק) יש לתת את הדעת לזכויות החבר: חופש, שוויון, זכות לרכוש אישי, וזכויות פרט ככל אזרח במדינה ובינהן הזכות לייעוץ ויצוג משפטי הולם על חשבון הקיבוץ.
לא יתכן עוול גדול מזה שהקיבוץ נסמך על יעוץ וייצוג משפטי ואין החבר הבודד זקוק וצריך לקבל גם הוא ייעוץ וייצוג במדה ראויה ושווה. וכך צריך לדעתי לקרוא את התקנות החדשות, ויש לעגן זכויות יסוד של החבר בתקנון הקיבוץ (הקהילה) החדש.
מן הראוי שבכירי התנועה ישמו בראש דאגתם את זכויות
החבר ואת רווחתו. נראה כי המחלקה המשפטית בברור איננה מיצגת את חברי הקיבוץ אלה את הממסד הקיבוצי והתנועתי. ויש להפעיל לחץ לשנות דברים לטובת החברים על ידי הגדרת זכויות כולל זכויות וותק, פרט, ועוד.
העתקת קישור