איציק
הוספת תגובה לדף  מלים שוות
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  איציק
תוכן ההודעה:  איציק, אין לי ספק שרק השינוי בהתנהלות, הביא לחילוץ שלנו ממצבנו הבלתי אפשרי, אני לא מכיר משהו אחר שניתן היה לעשות בצורה אחרת, אני עובר על מקבץ ההחלטות שלנו בשנים מאז 2003, ובגדול אני יכול לומר, שההחלטות הכלכליות שלוו בהחלטות חברתיות מתבקשות, הביאו אותנו גם לחילוץ המבוקש, וגם למצב שבוד שנתיים לערך, נהייה נקיים מחובות בכלל, והכספים הללו יוכלו ללכת לרווחת החבר, ואז בהחלט לא משנה כיצד ייקרא הכסף, מבחינת החבר, הדיבידנד השנתי שייקבל מההכנסות שנוצרו בעסקי הקיבוץ, יאפשרו לנו להערכתי אופק פיננסי סביר לחלוטין.
לכן אני לא קונה את תאוריית אבחת הסכין שלך, הכתובת היתה על הקיר, ולאורך שנים, מי שניצל את הכתובת, ודאג למקצוע הרוויחץ
לפחות במקרה שלנו, לא מדובר כלל בקבוצת חברים שרצו לקדם מעמדם, היה כאן מדובר בחילוץ לשמו, ונדרשו לכך כול המוחות הזמינים שהיו לנו, לשמחתי זה קרה, אם היה נכשל הייתי בוודאי כותב אחר.
העתקת קישור