מי יהיה הפראייר הבא של מעוף?
הוספת תגובה לדף  'במקום' - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ - גיליון מס' 23
שם הכותב:  ארנון אבני
נושא / כותרת  מי יהיה הפראייר הבא של מעוף?
תוכן ההודעה:  אז מה קרה שם בניר עוז. הם ניסו להגיע למודל מוסכם ואז נכנסה חברת "מעוף".
קראו את המסגרת משמאל על תכולת התכנית שהוגשה בסופו של דבר בניר עוז:
יוגדלו תקציבי צריכה- בשביל זה לא צריך תהליך ארגוני, זה מה שעושה כל מי שיש לו (ואוי לו אם הוא עושה ואין לו). כל זה אמור גם לגבי הבונוסים שמתוארים כאן כמעשה שיתופי נאצל, והוא בסך הכול חלוקת רווחים שנעשית בכל קיבוץ שיתופי.
כנ"ל פנסיה- יש, אז עושים ומוטב שיהיה כיסוי להבטחות לחברים.
יש גם תקנון רדום- שהוא סוג איום על מי שינסה להפיק תהליך כמו זה שעשו רוב הקיבוצים. זוהי תכנית צללים מוכנה מראש שאין לה דבר וחצי דבר עם צרכי הקיבוץ שקיבל אותה. היא בנויה תחת הנחה ששינוי דיפרנציאלי יבוא רק כסוג של אסון שצריך להיות מוכנים אליו עם תכנית מגירה. משום מה אף תקנון כזה לא הופעל עד כה.
ההתמודדות האמיתית עם בעיות הקיבוץ היא בשני הסעיפים הנותרים: קליטה, ועבודה ופרנסה.
בקליטה החליטו שיבואו צעירים שעד כה, על פי המאמר, נטשו בהמוניהם. ולמה שיבואו- כי הקיבוץ החליט כל מיני החלטות כמו הגדלת התקציב וקרן חיים... "ניראה לכם?" יגידו הצעירים.
וכמובן נשק יום הדין: "תגמול ענפי". השטות הזו מסתובבת בתנועה הקיבוצית עוד לפני רשת הביטחון. משום מה, לא מתקיימת בשום מקום שיתופי (אם נוסתה בכלל). הסיבה ברורה: אי אפשר להפיק ממנה תכנית ישימה שלא תהייה עוד פחות צודקת מהפרטה מלאה. כי מה יגידו לאדם חרוץ שהענף שלו הרוויח פחות כתוצאה משינוי שערי מט"ח, כאשר שכנו הידוע כבטלן יקבל בונוס על הצלחות בענף שהוא מכהן בו בתפקיד של נטל?
זה לא יעבוד, ומוטב שיבינו כולם איזה הצעות הזויות מוליכים ב"מעוף" על מנת לעצור שינוי טבעי ומתבקש שניתן לעשות בדרכים הגונות ומשתפות.
גם אצלנו הם ניסו להתערב בתהליך והוזמנו להציג את עמדתם בקווים כלליים על מנת להציע ברירה ליום שבו יחליט הקיבוץ על ניסיון אחר. במקביל הם החלו "לאמן" קבוצה קטנה של תומכי שיתוף. מהיום שהם נכנסו החלה לנשב בנירים רוח רעה של "קמפיין נגטיבי" מלווה בדפים בתאי החברים עם השמצות והטלות דופי כמותם לא ידענו מעולם.
בדבריו של עודד ליפשיץ על מה שקורה בניר עוז, נשמע כבוד גדול לעמדותיו של אלישע שפירא, אבל אלישע עצמו ידע על מה שמתרחש שם, ולמרות פניות אליו להחליף את הליווי הבלתי משתף של "מעוף", שפעל מעל לראשי החברים - לא עשה דבר.
במקביל לניר עוז התנהל בנירים (קיבוצנו, השכן) תהליך לגיבוש חוברת של מודל רשת ביטחון. היה צוות גדול(ואני בתוכו) שעבד במשך שנים כאשר בכל שלב הוזמן הקיבוץ כולו להציע חלופות ובכל שעמדו לבחירה בקלפי. בשלב האחרון שלפני הגשת החוברת הגיעו כשבעים הסתייגויות מתוך הקיבוץ ורובן התקבלו(!)גם על ידי הצוות וגם בקלפי. אי אפשר לתאר תהליך מובנה - יותר משתף. זאת בהשוואה לתהליך שעשו אנשי "מעוף" שבאו בשם השיתוף.
זה לא שאצלנו הכל דבש. אבל לפחות יש התמודדות אמיתית עם הקשיים, מה ש"מעוף" חסכה מחברי ניר עוז.
"מעוף" כבר עברו מלקוח מרוצה אחד, באזור שלנו, לבא אחריו. אחרי שהפילו קיבוץ אחד - כבר הפראייר הבא בתור.
העתקת קישור