כן עוזי, רק בזכות היפוך היוצרות זכינו לארץ
הוספת תגובה לדף  שיתופי - חדשני / איך בוחרים מלכת יופי בקיבוץ?
שם הכותב:  משה שיאון {פיינשטיי}
נושא / כותרת  כן עוזי, רק בזכות היפוך היוצרות זכינו לארץ
תוכן ההודעה:  אפשר להזכיר ולהזקיר עיוותים אין סוף בקיבוץ-האמיתי, גם במדינה - בעלי מישפחות גדולות יותר מישתמשים יותר בחדר-האוכל,מידרכות הקיבוץ,כביש,גדר ותאורת המערכת וכן הלאה, לא זאת ועוד להורים לפי שיטת השיתופיים המעניקה ואף תובעת רמת חינוך ושירותי יסוד אחרים ברמה גבוהה ההורים במישפחה מרובת ילדים גם בדרך כלל פחות עובדים {כמקדם היגיון}.
- כמה חבל שהעובדות קושרות את עצם הקמת הקמת המדינה,יישוב הספר וכל הענקת הארץ לחלק העם היושב בציון. כשבסיס הדיון הוא חשבון צייקני המעדיף תגמול למי שיכול להשיגו וכשעולם המושגים בהתאם אין סיכוי להבין את שיטת הקיבוץ,לעומת זאת שיטת אלפרון או שיטת הטייקונים מובנת אף מוסברת.
- עם כל הבעייתיות עדיפה עוד דרך קיבוץ אורטל, השיתופית המתלבטת וההופכת לנדירה על דרך עמיעד הפושה שאחריתה בהתממש הסכנה היא מכירת כל הערכים והיתרונות שהושגו ב 100 השנים בארץ,כולל עצם הארץ.
העתקת קישור