שיתופי, פסה"ד לגבי אילת השחר ועוד
הוספת תגובה לדף  מלים שוות
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  שיתופי, פסה"ד לגבי אילת השחר ועוד
תוכן ההודעה:  שיתופי, אולי תגיד לי מה אתה רוצה מהמט"ש שתש כוחו עוד לפני שקם? בכתבה המעניינת כשלעצמה על מלחמתו של ידידי גדעון אלף מאילת השחר, נשכחה עובדה אחת, בסיסית, שקיבוץ אילת השחר, התמוטט כלכלית, והשינוי או המעבר לשינוי קיצוני ביותר, ללא רשת בטחון כמדומני, נבע ממצב כלכלי בלתי הפיך, ההליכה עד למושב הנה חלק של קיבוץ, ללא תעשיה או עוגן כלכלי אחר מלבד החקלאות, לכן מלחמתו של חברי גדעון, היתה מלחמה עבודה מראש, פסיקת בית המשפט שהשינוי נעשה שלא כדין, ברורה, אני סבור שהשינוי נעשה ברוב הקיבוצים קודם לשינוי המסודר בתקנון, ולמה? כי מתוך 200 הקיבוצים שעשו שינוי, ואולי יותר, 170 הגיעו לשינוי מתוך כורח של מפולת כלכלית, ומתוך אי יכולת להמשיך ולהתנהל בבזבזנות השיתופית, ככה זה שיתופי.
עכשיו אתה בא בטענות למט"ש? מה זה עניינו של המט"ש אם בקיבוץ מסויים יש נאמר רוב של 79% לשינוי, רוב מספיק, כמו שאומרים, ותקנונו עדין לא תוקן, בקופתו יש חור ענקי, מה בדיוק יעשה המט"ש, יקח את שיתופניק וילך עמו לבית המשפט, וזה בא ונאמר יוציא צוו מניעה, ואז, שיתופי, מה קורה בבוקר שלאחרי, האם בית המשפט מורה למדינה להכריז על הקיבוץ פושט הרגל והיד, ישיבה, שכול תושביו אברכים חסודים? ואז אולי תזרים המדינה את המיליונים החסרים?
שיתופי, המט"ש למזלו חכם ממך, הרי ברור למט"ש שאין לו פתרונות כלכליים לקיבוץ פושט רגל, אז אם ישנם כמה פאנאטים כמוך למשל, או כמו ידידי גדעון, שאומרים, לעזאזל העובדות, העיקר העיקרון, אז מזל באמת ששופטי ישראל בקרב עמם יושבים, וההגיון הבריא עדיין מנחה אותם לקבוע, שלא ניתן להחזיר קיבוץ "מתחדש" למה שהיה קודם לכן, זה המצב שיתופי, ורד מהמט"ש תראה במה הם עוסקים ותבין שמשם לא תצמח לך ישועתך
העתקת קישור