תיקון פרספקטיבה
הוספת תגובה לדף  מלים שוות
שם הכותב:  ארנון אבני
מקום מגורים:  נירים
נושא / כותרת  תיקון פרספקטיבה
תוכן ההודעה:  כאשר עושים שינוי שומרים על מה שרוצים, נכון. אבל יש לזה תוספת: שומרים רק על מה שיכולים.
רבים מאלה שהשבוע עומדים להצביע בעד השינוי בנירים, אומרים בגלוי שיעשו זאת למרות רצונם להמשיך את השיתוף והשויון הנהוגים בקיבוץ. לדבריהם ברור להם שזה נגמר "מחוסר עניין לציבור". בגלל שבנוסף לעוזבים גם אלה שמדברים על הערכים האלה לא ממש מקיימים אותם כרוחם.
אלישע, שנקודת מבטו היא ממסדית מעדיף להיתלות בהחלטות והצהרות ממסדיות. אלה מגובות בהכרזות שכל מה שיש בהן זה משאלות לב ולא מעט פופוליזם. המיואשים בדרך כלל שותקים או עוזבים ומנהיג אמיתי צריך לקרא גם זה, אלה הסימנים לרעידת אדמה.
הצרה עם אלישע, שלא רק שאיננו מתייחס לאותם סימנים, אלא שגם הרעש שכבר התרחש והותיר אחריו הריסות נכנס אצלו לרשימת ההקנוניות האידיאולוגיות, והוא ממשיך במלל החלול על החלום כאילו דבר לא קרה. אילו לא היו, הוא והאירגון שהוא עומד בראשו, שותפים לדירדור קיבוצים, שמצבם מחייב שינוי על פי כל אמת מידה הגיונית, קדימה אל עבר התהום - זה היה משעשע.
העתקת קישור