לעוזי בן צבי
הוספת תגובה לדף  שיתופי - חדשני / 'אתם תבטיחו לי'
שם הכותב:  אורי יזהר
נושא / כותרת  לעוזי בן צבי
תוכן ההודעה:  גם אני חושב שלגלילי היה חלק במחדל המדיני שהוביל למלחמת יום הכיפורים וגם כתבתי ואמרתי את זה בזמנו.
מכיוון שלצערי אני מבוגר יותר או זקן יותר ממך, אני מכיר גם גלילי אחר. ואני ממשיך לעמוד על דעתי שזיכרון היסטורי צריך להיות מאוזן ולכלול את החיוב והשלילה גם יחד. נושא גלילי מסוכם אולי מבחינתך, אבל קשה לומר שזהו הסיכום ההיסטורי המוסמך.
מכל מה שאמרת על הקיבוץ המאוחד אני מתרשם שאתה לא ממש הבנת או היכרת אותו. אלה סטראוטיפים, לא ידיעה של ממש ואני לא מתכוון עכשיו להפריך אותם. חבל"ז.
העתקת קישור