כמה עובדות נוספות לפרספקטיבה
הוספת תגובה לדף  מלים שוות
שם הכותב:  משה שיאון
נושא / כותרת  כמה עובדות נוספות לפרספקטיבה
תוכן ההודעה:  1.לפי הדילקטיקה של מרקס הסוצייליזם הוא המשכו של הקפיטליזם הנאור, לבטח אין ניגודיות מתחייבת.
2. בינתיים הקיבוצים שנותרו שיתופיים הם גם המוצלחים מהבחינות הנוספות, כולל תרבות וכלכלה.כהכללה.
3. התפוררות הקיבוצים היא גם תוצאה של הובלה מגמתית שאנשים כיהודה הראל אינם רק נביאיה אלה גם מביאיה.
- מעניין מה תהיה גישת יהודה כשהפרגמטיזם ורמת הסולידריות הנמוכה תביא לפינויו ממה שהוא לבטח רוצה בו כביתו לנצח.
4. בעולם, כולל בארצות שבשמן אנו מפרקים את חברתנו יש שיגשוג לאגודות השיתופיות.חבל שיש הנושאים את שם סמדר אוטולנגי בלא להזכיר שכך אהבה להתחיל הרצאותיה.
* ייתכן שקו נכון להובלה היה להוליך את רשם האג"ש לביתו לאחר כבוד בתוספת חקירה למניעיו, העברת הנכסים וההטבות לחברות ההתחדשות הקיבוצית באמת - הקבוצות השיתופיות והשארת הבוחרים בדרך שכבר אינה קיבוצית בבית על 400 מ"ר בישובים שיהפכו לישובים קהילתיים.אז תארך עצמאותנו בארץ שאנו שוב מוכיחים כישרון רב להפסידה.

* כל אלו כמובן אין בהן לתאר את כל בעיית המדינה הייחודית שלנו, קיבוץ היה חלוץ להקמת המדינה והשנים של רעיון המשך קיומה כמטרה. כשהמטרה היא מכירת ערכים עד המדינה עצמה אין צורך בקיבוץ האמיתי ודי בקיבוץ המתחדש כחלוץ וסמל לפירוק. שהאחרון יכבה את האור .
* בינתיים זמי באין דבר טוב יותר לעשותו אפשר לנסות ולהקל על התהליך, להחלץ ולהפוך את עיוות הקיבוצים ליותר הומני כלפי פנסיונרים ויתר מוחלשים, בכלל ייאוש אינה תכנית עבודה.
העתקת קישור