הסכמה, תוספות והערות
הוספת תגובה לדף  השוויון למען האדם
שם הכותב:  משה שיאון (פיינשטיין
נושא / כותרת  הסכמה, תוספות והערות
תוכן ההודעה:  אורנה כל הכבוד, בפרט על הצטרפות המין-החזק-באמת לדיון.
* ראוי להיפרד מתוך אי הסכמה, ללא טינה,ללא שינאה, מדובר בבני השבט שלנו, גם אם לדעתנו טועים הם.
* לחדד את דבריך רצוי לפנות ליסודות הקיבוץ-המתחדש שאינם שונים כעיקר
מיסודות הקיבוץ האמיתי, אלה שבסעיף נוסף הוא מאפשר את השונות. שוויון תוך שונות הוא כמים יבשים,
כקרח חם,אבק נקי וכיוצא בדומה בעיקר הלבנת השחור.
*צורת החיים -קיבוץ מתחדש שאינה תמיד מובהקת שמה לעצמה כמטרה יצירת פערים על בסיס השג ככל שתוכל ועל חשבון הכל.
חמור מכל היא מסכנת את קיום הקיבוץ האמיתי הנזקק להעדפות חוק,תקנות ונכסים
הנידרשים כמוצדקים לקיום דרך הקיבוץ הייחודית. זו למעשה יחידה חברתית לוחמת שתמורתה מקבל העם את ארצו.
הערות:
1. אין להתעלם מפגמים שחלו בקיבוץ האמיתי ושהיו חלק מהאיפשור ואף דחף לעיוות ההמשך.
2. מדובר בצורת חיים בעלת דרישות על מהאדם וככל שחברה נעלה ומורכבת יותר היא דורשת יותר התייחסות
לביקורת,בקרה ותיקונים מתמידים.
3. כהכללה היו והווים מרכיבי אכזריות ודיכוי בצורת חיים זו אותה אני כה אוהב כהכללה - יש לעבור להבנה שחברה טובה ומישתפרת צריכה להיבנות על איכות האדם כפרט וקידומו.
4. לצורך הדיוק, אני נגד שוויון מלבד שוויון ערך האדם כדמות ייחודית שראוי להתייחס לצרכיו מיזדמנים. אכן הקיבוץ האמיתי כפי שהכרתי מעולם מעבר להיותו שוויוני לגבי צרכי יסוד קיים שוני לפי צרכים. לדידי זה אינו צודק לקיים שוויון מכני מוחלט לגבי אנשים שאינם שווים.
- ועם כל ההערות שוב תודה על דברים הקרובים ללב.
העתקת קישור