הוראות הסיווג לקיבוץ-המתחדש - חובת משכורת מינימום
הוספת תגובה לדף  מלים שוות
שם הכותב:  משה שיאון {פיינשטיין
נושא / כותרת  הוראות הסיווג לקיבוץ-המתחדש - חובת משכורת מינימום
תוכן ההודעה:  - בעבודה אין בושה, בכל עבודה שבצידה שכר ראוי, הבושה היא בעבודה בתנאי עבדות, אפילו בתנאי שכירות למי שכל חייו השקיע בעצמאותו.
להלן הוראות הסיווג/פרק השכר:
-------------------------
. הספקת צורכי החברים בגיל העבודה
(א) הקיבוץ ישלים את הספקת צורכי חבריו שבגיל העבודה באופן הוגן, לפי קריטריונים שוויוניים, בשים לב ליכולת הקיבוץ אך תוך מתן עדיפות לצרכים אלה ובכל מקרה באופן שערכם הכולל לא יפחת משכר המינימום, בכפוף לאמור בתקנות אלה.
-------------------------
התייחסותי:
1. הדברים מובאים בלא הרחבות בגין ילדים.
2. מדובר בהגינות שרק בתנאי חסר מאפשר ירידה כדי שכר מינימום.
3.בלשון המעטה-"קבלני הקיבוץ" לא תמיד עוברים את הקורס המחייב לקבלני עובדים וכמוכר לי אינם ניתנים לזהוי. כל העובר על חוקי העסקת עובד קבלן צפוי למאסר של חצי שנה - את מי ניתן לתבוע ?.
- מותר להעסיק עובד קבלן 9 חודשים, אחרי כן יש לתת לו קביעות - אצלנו מעסיקים בתנאי עובד קבלן חברים במשך שנים.
* שימו לב-הוראת הסיווג נכונה לגבי כל מי שבגיל העבודה, גם אם הוא מובטל שלא מרצון-לי מוכרים מיקרים בהן אין זה מקויים.
4. עובד קבלן חייב כיום בתשלום שכר מינימום כולל זכויות העובד כתקנות שכר המינימום - מבחינה כספית זה עשוי לכסות את הוראת הסיווג.
- אני מכיר מיקרים לא מיקריים בהם הוראת הסיווג והוראת החוק לקבלן עבודה אינן מקויימות ואין מושיע,אין מבקר, אך יש עוכרי דין המועסקים על חשבון הציבור כדי לשקר ולהכחיש שאלו פני הדברים.
- יש לי הוכחות כתובות ומצולמות.
5. יש חברים שכל חייהם עבדו בנאמנות בקיבוץ,בין מה שיכול להיחשב כיום כעבודה מעוטת שכר לעבודות בשכר הגבוה בקיבוץ ואו שהיו ממובילי ענפים רבי ההכנסה. כאלו שהשקיעו ללא חשבון שעות נוספות,עבודה בשבתות וחגים, הלכו לעבוד חולים וכו' כי הכל שלהם בחוזה ומאלו כאלו שלעת ההפרטה נאלצים מסיבות שונות לעבור לעבוד לא כבעלים,פחות מהשכר המחייב
ואפילו ללא מי שיגן על זכויותיהם הבסיסיות.
* כבד בהרבה מנושא השכר הוא אובדן תחושת הריבונות.
* יש ציני כאן וציני שם, חלק מתופעת פחדנות אנונימית המתביישים לפרסם שמם ברבים ואינם
מתביישים ללעוג לסובלים סבל אין קץ וללא אשמה מלבד חטא החולשה,אכן אין מחילה לחולשה ולחלשים.
- לכן יש חובת התארגנות וחבירה לוועד עובדים ואף לקיחת החוק לידיים באין דין ואין דיין.
- לדידי ראוי לקיים אף מהפיכה, היתה מהפיכה צרפתית, מה יגרע אם תתקיים מהפיכה ישראלית ?,
באין זכויות אדם תתבהמנה מידות אנוש.
* דווקא יש קיבוצים המעודדים תרבות ולו כפרנסה
שהם ממובילי הכלכלה, כי חברה חסונה ומיזדהה בעלת תרבות ראויה וטובה היא בסיס לכלכלה טובה ומוצלחת.
- בידקו למשל את יגור,רמת-יוחנן,מעגן-מיכאל,חצרים,יוטבתה,שדה-בוקר,בארי וכו'.
* האמת שוויכוחים אילו היה ראוי שיימנעו - אין מקום בתנועה אחת לשתי צורות כה שונות. באין שם משותף,כריכת גורל משותף יימנע גם הוויכוח, כפי שאיננו מתווכחים על נושאים אלו עם חברינו הרבים שאינם חיים בקיבוץ.
* רצוי להקים תנועת קיבוצים שיתופית בעלת ערבות הדדית גבוהה בין הקיבוצים וקבלת חברים. התומכים בדרך ומממשים אותה מחוץ לקיבוצים השיתופיים.
- בלא מהלך זה לא ייעצר תהליך הקילקול ובעוד שנים מיספר ספק אם יישאר קיבוץ שיתופי אחד להשיח בו.
העתקת קישור